ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Temel Bilgisayar Mühendisliği bilgisi edinmek

BECERİ

 1. Matematik, fen ve matematik bilgilerini kullanarak mühendislik problemlerini tanımlayıp analiz etmek
 2. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
 3. Verinin analiz ve yorumlanmasının yanı sıra deneyler tasarlayıp yürütmek
 4. Gerekli teknik, akademik ve pratik bilgiye ulaşmak
 5. Sistem veya süreçlerin analiz, tasarımı ve kullanımını verimlilik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal boyutlarda uygulama yetisi sergilemek

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
 2. Projenin güvenli ve sağlıklı şekilde yönetilmesi için farkındalık geliştirmek, çalışma ortamı ve yasal haklar ile ilgilenmek
-->