ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

  1. Matematik, kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilerini edinmek

BECERİ

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlamak, formüle etmek ve incelemek

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

  1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek
  2. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  1. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
  2. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanmak

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
-->