ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( İŞL 233 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İstatistik I
Ders kodu: İŞL 233
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Erhan ULUCEVİZ
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı olasılık ve istatistiğin temel bazı kavramlarını ekonomi ve işletme problemlerine uygulanmasını sağlamaktır.Bu ders öğrenciler için yaygın istatistiksel metotların birçok örneğini göstermektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Anakütleyle örneklem arasındaki farkları ayırt edebilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Normal dağılımı ve yaklaşığını uygulayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Kesikli rassal değişkenleri, özelliklerini, olasılık dağılımlarını ve beklentilerini inceleyebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Ortak varyans, varyans ve aritmetik ortalama kavramlarını günlük yaşamında uyguluyabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek
  2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Binom, hipergemotrik ve poisson dağılımlarının arasındaki farkları ayırt edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek
  2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş ve datanın istatistiksel tanımı
2. hafta: Data toplama ve örnekleme
3. hafta: Anket dizaynı ve hata kaynakları
4. hafta: Ölçüm seviyeleri
5. hafta: Rakamlarla dağılımı tanımlama
6. hafta: Merkezi eğilimin ölçümü: aritmetik ve kareler ortalaması
7. hafta: Ara Sınav
8. hafta: Merkezi eğilimin ölçümü:geometrik ve harmonik ortalamalar
9. hafta: Merkezi eğilimin ölçümü: merkezi eğilimi karşılaştırıken mod ve median
10. hafta: Dağılımın ölçümü: standart sapma ve varyans
11. hafta: Momentler
12. hafta: Çarpıklığın ölçümleri
13. hafta: Basıklığın ölçümleri
14. hafta: Endeksler
15. hafta*: Genel Tekrar
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Baykul, Yaşar. İstatistik Metodlar ve Uygulamalar, Anı Yayıncılık: 1999
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 4,9,11,13 20
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 6
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->