ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( İŞL 313 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Finansal Yönetim
Ders kodu: İŞL 313
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Erhan ULUCEVİZ
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Finansal yönetim dersinin amacı, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır.

   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Paranın zaman değeri kavramını tanıyıp günlük hayatta kullanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak
  2. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Hisse senedi ve tahvil gibi yatırım araçlarını tanımak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak
  2. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Sermaye Bütçelemesi kavramına hakim olmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak
  2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Finansal analiz yapabilir düzeye gelmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek
  2. Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Finansal okur-yazarlığa kavuşmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek
  2. Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş
2. hafta: Temel Finansman Kavramları
3. hafta: Paranın Zaman Değeri
4. hafta: Anüite Kavramı ve Zaman Değeri
5. hafta: Tahvil Değerlemesi
6. hafta: Hisse Senedi Değerlemesi
7. hafta: Örnek Soru Çözümleri
8. hafta: Vize
9. hafta: Yatırım Kriterleri
10. hafta: Nakit Akışı Analizi
11. hafta: Net Bugünkü Değer Kavramı
12. hafta: Sermaye Yatırımlarının Planlaması
13. hafta: Finansal Analiz
14. hafta: Vak’a Çalışması
15. hafta*: Genel Tekrar
16. hafta*: Final
Ders kitapları ve materyaller: 1. Finansal yönetim Berk, Niyazi.
2. Finansal yönetim Türko, Metin R.
3. Finansal yönetim ilkeleri Gürsoy, Cudi Tuncer.
4. Finansal yönetim Okka, Osman.
Önerilen kaynaklar: 1.Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus, İşletme Finansının Temelleri, Çevirenler, Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan ve Hatice Doğukanlı, İstanbul, 1997.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 10
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 16 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->