ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( İKT 207 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İstatistik I
Ders kodu: İKT 207
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Erhan ULUCEVİZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin öncelikli amacı, temel istatistik kavramlarının ve yöntemlerinin tanıtılmasıdır. Bu derste; verilerin toplanması, sunulması, incelenmesi ve yorumlanmasında kullanılacak yöntemler incelenecek olup uygulamalı istatistik alanındaki yöntemler, gerçek hayattan çeşitli örnekler ile sergilenecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Gerçek yaşamdan örnekleri istatistiki problemler olarak formüle edebilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisatla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgilere hakim olmak
  2. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  3. İktisat alanı ile etkileşim içinde olan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve analizlerde diğer disiplinlerden yararlanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. İstatistiki bir dağılımın özelliklerini özetleyebilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisatla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgilere hakim olmak
  2. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Gözlemlerin arkasındaki rassal modelleri belirleyebilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  2. İktisat alanı ile etkileşim içinde olan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve analizlerde diğer disiplinlerden yararlanmak
  3. İktisadi verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere uygun davranmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş
2. hafta: Ana kitle ve gözlemler: değişkenler ve ölçekler
3. hafta: Tek değişkenli verilerin gösterimi
4. hafta: Keşfedici veri çözümlemesi teknikleri
5. hafta: Bir dağılımın konumu ve değişimi
6. hafta: Bir dağılımın şekli
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Gözlemlerin ardındaki rassal modeller
9. hafta: Rassal modellere giriş; torba modelleri ve olasılık
10. hafta: Kesikli olasılık dağılımları
11. hafta: Binom ve ilgili dağılımlar; Poisson dağılımı
12. hafta: Sürekli olasılık dağılımları
13. hafta: Normal dağılım; üstel dağılım
14. hafta: Merkezi limit teoremi; büyük sayılar yasası
15. hafta*: Uygulama
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Newbold, P., Carlson, W.L., Thorne, B. 2012. Statistics for Business and Economics, 8th edition. Prentice Hall.
Önerilen kaynaklar: Utts, J.M., Heckard, R.F. 2014. Mind on Statistics. 5th edition. Cengage Learning.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: - 0
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): 4, 8, 11, 14 20
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 4
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->