ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( İKT 208 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İstatistik II
Ders kodu: İKT 208
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Erhan ULUCEVİZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: İKT 207
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Giriş seviyesindeki istatistik dersi konularının üzerine inşaa edilen bu ders, daha ileri istatistiki düşünme ve veri analiz yöntemlerini gerçek veriler üzerinden örneklerle tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu derste, ayrıca basit doğrusal regresyon yöntemleri de giriş seviyesinde incelenecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bir dağılımı tahmin edebilmek, tahmin sonuçlarını açıklayabilmek ve yorumlayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisatla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgilere hakim olmak
  2. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  3. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek
  4. İktisatla ilgili bilgileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Anlamlılık testini uygulayarak bir istatistiksel önsavı sınayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  2. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Çeşitli ana kitle ortalamalarının eşitliğini sınayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  2. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek
  3. İktisatla ilgili bilgileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Bir değişkeni açıklayıcı değişkenler kullanarak regresyon analizi ile incelemek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  2. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek
  3. İktisadi verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere uygun davranmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş ve tekrar
2. hafta: Rassal değişkenler ve dağılımları
3. hafta: Tahmin: nokta tahmini
4. hafta: Tahmin: güven aralıkları
5. hafta: Hipotez testine giriş
6. hafta: Tek ana kitle için parametre testleri
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: İki ana kitle için parametre testleri
9. hafta: Çapraz çizelgeler
10. hafta: Bağımsızlık
11. hafta: Korelasyon
12. hafta: Tek bağımsız değişkenli doğrusal regresyon
13. hafta: Çok bağımsız değişkenli doğrusal regresyon
14. hafta: Uygulama
15. hafta*: Uygulama
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Newbold, P., Carlson, W.L., Thorne, B. 2012. Statistics for Business and Economics, 8th edition. Prentice Hall.
Önerilen kaynaklar: Utts, J.M., Heckard, R.F. 2014. Mind on Statistics. 5th edition. Cengage Learning.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: - 0
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): 4,8,11,14 20
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 4
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->