ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( İKT 301 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Ekonometri I
Ders kodu: İKT 301
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Erhan ULUCEVİZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: İKT 208
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, iktisat alanında teorik ve uygulamalı sayısal analize giriş sağlamaktadır. Temel istatistik bilgilerinin üzerine inşa edilecek basit regresyon modeli, hipotez testi ve güven aralığı tahminleri incelenecektir. Basit regresyon analizinin diğer uzantıları da analiz edilecektir. Yapılacak bilgisayar destekli uygulamalar, iktisadi verilerin regresyon analizi ile incelenmesini sağlamayı hedeflemektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Basit regresyon analizinin kavramlarını açıklamak. En Küçük Kareler yönteminin temel sayısal ve istatistiki özelliklerini türetmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisatla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgilere hakim olmak
  2. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  3. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek
  4. İktisatla ilgili bilgileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Regresyon çıktısının iktisadi ve istatistiki özelliklerini yorumlamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisatla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgilere hakim olmak
  2. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  3. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek
  4. İktisatla ilgili bilgileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Gelişmiş ekonometri yazılımları ile ampirik ekonometrik analizler yapmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi teorileri, iktisat bilimi yöntemleri çerçevesinde incelemek
  2. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  3. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilincine sahip olmak
  5. İktisadi verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere uygun davranmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş: İktisadi Sorular ve Ekonometri Uygulamaları
2. hafta: Tekrar: Olasılık ve İstatistik
3. hafta: Tek Bağımsız Değişkenli Doğrusal Regresyon
4. hafta: Tek Bağımsız Değişkenli Doğrusal Regresyon
5. hafta: Hipotez Testi
6. hafta: Güven Aralığı
7. hafta: Ara Sınav
8. hafta: Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon
9. hafta: Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon
10. hafta: Kukla Değişkenli Çoklu Regresyon
11. hafta: Basit Panel Veri Yöntemleri
12. hafta: Değişen Varyans
13. hafta: Model Belirleme
14. hafta: Model Belirleme Sorunları
15. hafta*: Uygulama
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Wooldridge, Jeffrey M. 2015. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 6th ed. Mason, OH: Thomson/South-Western.
Önerilen kaynaklar: Stock, James H., Watson, Mark W. 2011. Introduction to Econometrics. 3rd ed. Addison-Wesley.
Johnston, J., DiNardo, J. 1998. Econometric Methods, 4th ed. McGraw Hill.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4,7,11,14 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 7 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->