ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( İKT 302 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Ekonometri II
Ders kodu: İKT 302
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Erhan ULUCEVİZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: IKT301
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: İleri seviyede uygulamalı iktisadi araştırmalara dönük temel kavramları ve araçları anlama ve kullanma becerisi kazandırmak. Zaman serisi, nitel tepki ve panel veri regresyon modelleri ile bunları otokorelasyon, değişen varyans gibi özelliklere sahip hata durumlarında tahmin etmek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Regresyon sonuçlarını iktisat teorisi ışığında yorumlamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisatla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgilere hakim olmak
  2. İktisadi teorileri, iktisat bilimi yöntemleri çerçevesinde incelemek
  3. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. İktisat biliminde kullanılan ekonometrik modelleri uygularken karşılaşabilecek sorunları belirlemek ve bu sorunları uygulama aşamasında modern ekonometri yazılımları ile çözmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi teorileri, iktisat bilimi yöntemleri çerçevesinde incelemek
  2. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  3. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. İktisadi bir savı test edilebilir bir hipoteze dönüştürmek ve gerekli test süreçlerini uygulamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi teorileri, iktisat bilimi yöntemleri çerçevesinde incelemek
  2. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş: Zaman Serileri ile Regresyon Analizi
2. hafta: Tekrar: Doğrusal Regresyon Analizi
3. hafta: Zaman Serileri ile Regresyon Analizi
4. hafta: Durağan Zaman Serileri
5. hafta: Otokorelasyon
6. hafta: Değişen Varyans
7. hafta: Ara Sınav
8. hafta: Birim Kök Testleri
9. hafta: Çok denklemli Zaman Serisi Modelleri
10. hafta: Vektör Otoregresif Modeller
11. hafta: Model Belirleme
12. hafta: Eşbütünleşme
13. hafta: Doğrusal Olmayan Modeller
14. hafta: Nitel Tepki Regresyon Modelleri
15. hafta*: Panel Veri Regresyon Modelleri
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Wooldridge, Jeffrey M. 2015. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 6th ed. Mason, OH: Thomson/South-Western.
Önerilen kaynaklar: Stock, James H., Watson, Mark W. 2011. Introduction to Econometrics. 3rd ed. Addison-Wesley.
Johnston, J., DiNardo, J. 1998. Econometric Methods, 4th ed. McGraw Hill.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4,7,11,14 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 7 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->