ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( İKT 401 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Uygulamalı Ekonometri
Ders kodu: İKT 401
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Erhan ULUCEVİZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: IKT 302
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: İktisat teorisi ile uyumlu ekonometrik modelleri anlama, kurma ve iktisadi veriler ile uygulama becerisi kazandırmaktır. Ampirik uygulamalar için açık kaynak kodlu, özgür yazılım ortamları kullanılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Ekonometrik analizin kapsam ve sınırlarını kavramanın yanı sıra iktisadi verileri toplamak, işlemek ve analiz etmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisatla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgilere hakim olmak
  2. İktisadi teorileri, iktisat bilimi yöntemleri çerçevesinde incelemek
  3. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  4. İktisatla ilgili bilgileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Çeşitli ekonomik, finansal ve yönetim teorileri analizinde kullanılabilecek ekonometrik teknikleri belirlemek ve bunları modern ekonometrik yazılımlar ile bilgisayar ortamında uygulamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  2. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilincine sahip olmak
  4. İktisadi verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere uygun davranmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Derste bahsedilen ekonometrik yöntemleri uygulayan yayınlanmış makalelerin benzerlerini üretmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
  2. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilincine sahip olmak
  4. Eğitim sürecinde edindiği birikimi toplum önünde yazılı ve sözlü olarak sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş
2. hafta: Zaman Serileri Hakkında Bazı Bilgiler
3. hafta: Tekrar: Doğrusal Regresyon Modeli
4. hafta: Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli
5. hafta: Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi
6. hafta: Doğrusal Faktör Modelleri
7. hafta: Etkin Piyasa Hipotezi
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Tek Değişkenli ARMA Süreçleri
10. hafta: Tek Değişkenli GARCH Süreçleri
11. hafta: Çok Değişkenli Modeller
12. hafta: Vektör Otoregresif Modeller
13. hafta: Finansal Ağların Bağlanmışlık Analizi
14. hafta: Finansal Ağların Bağlanmışlık Analizi
15. hafta*: Uygulama
16. hafta*: Final
Ders kitapları ve materyaller: Jondeau E., Poon S.H., Rockinger M. 2007. Financial Modeling Under Non-Gaussian Distribution. Springer.
Diebold F.X., Yılmaz K. 2015. Financial and Macroeconomic Connectedness: A Network Approach to Measurement and Monitoring. Oxford University Press.
Önerilen kaynaklar: Enders W. 2015. Applied Econometric Time Series, Fourth edition. Wiley.
Kleiber C, Zeileis, A. 2008. Applied Econometrics with R. Springer.
Tsay R. 2010. Analysis of Financial Time Series. Third Edition. Wiley
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 15 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 4 7
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->