ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( İNŞT 551 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı
Ders kodu: İNŞT 551
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2018, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Çelik yapı taşıyıcı sistemlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve detaylandırılması becerisinin kazandırılması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Çelik yapı taşıyıcı sistemlerinin depreme dayanıklı tasarımını yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
 2. Moment çerçeveler, merkezi çaprazlı çerçeveler ve dışmerkez çaprazlı çerçevelere sahip çelik binaların tasarımını yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
 3. Çelik çerçeveli sistemlerin detaylandırmasını yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımına göz atış
2. hafta: Çelik yapı taşıyıcı sistemleri ve tasarım ilkeleri
3. hafta: Moment çerçeveli çelik binaların tasarımı ve detaylandırılması - 1
4. hafta: Moment çerçeveli çelik binaların tasarımı ve detaylandırılması - 2
5. hafta: Moment çerçeveli çelik binaların tasarımı ve detaylandırılması - 3
6. hafta: Moment çerçeveli çelik binaların tasarımı ve detaylandırılması - 4
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Merkezi çaprazlı çelik çerçeveli binaların tasarımı ve detaylandırılması - 1
9. hafta: Merkezi çaprazlı çelik çerçeveli binaların tasarımı ve detaylandırılması - 2
10. hafta: Merkezi çaprazlı çelik çerçeveli binaların tasarımı ve detaylandırılması - 3
11. hafta: Merkezi çaprazlı çelik çerçeveli binaların tasarımı ve detaylandırılması - 4
12. hafta: Dışmerkez çaprazlı çelik çerçeveli binaların tasarımı ve detaylandırılması - 1
13. hafta: Dışmerkez çaprazlı çelik çerçeveli binaların tasarımı ve detaylandırılması - 2
14. hafta: Dışmerkez çaprazlı çelik çerçeveli binaların tasarımı ve detaylandırılması - 3
15. hafta*: Final sınavına hazırlık
16. hafta*: Final sınavına hazırlık
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları, 2016
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2017) ((Taslak)
Structural Steel Design: A Practice Oriented Approach, Abi. O. Aghayere, Jason Vigil
Structural Engineering Handbook
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 20
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 12 50
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 8 10
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->