ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( BİL 210 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilgisayara Giriş
Ders kodu: BİL 210
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Burcu YILMAZ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 5 (3+4+0)
Yılı, Dönemi: 2, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Ders bilgi işlem ve bilgisayar bilimine ait bilgilerin verildiği ilk derstir. Dersin amacı, öğrencilerde bilgisayar bilimi hakkında ortak anlayışın gelişmesine yardımcı olmaktır. Derste; bilgisayar mimarisi, veri düzenleme, problem çözme stratejileri, bilgisayar ağları, işletim sistemleri ve yazılım geliştime hakkında genel bilgiler verilmektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Gerçek hayata ilişkin sorunları tanımlayarak, yazılım proje, süreç ve ürününe ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Bilgisayar Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve matematik bilgilerini kullanarak mühendislik problemlerini tanımlayıp analiz etmek
  3. Gerekli teknik, akademik ve pratik bilgiye ulaşmak
  4. Sistem veya süreçlerin analiz, tasarımı ve kullanımını verimlilik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal boyutlarda uygulama yetisi sergilemek
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Yazılım mühendisliği süreçlerini değerlendirebilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Bilgisayar Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  3. Verinin analiz ve yorumlanmasının yanı sıra deneyler tasarlayıp yürütmek
  4. Gerekli teknik, akademik ve pratik bilgiye ulaşmak
  5. Sistem veya süreçlerin analiz, tasarımı ve kullanımını verimlilik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal boyutlarda uygulama yetisi sergilemek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 3. Genelde mühendislik özelde bilgisayar mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek, uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Bilgisayar Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve matematik bilgilerini kullanarak mühendislik problemlerini tanımlayıp analiz etmek
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  4. Gerekli teknik, akademik ve pratik bilgiye ulaşmak
  5. Sistem veya süreçlerin analiz, tasarımı ve kullanımını verimlilik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal boyutlarda uygulama yetisi sergilemek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 4. Temel biyolojik problemleri anlama ve uygun bilgisayarlı hesaplama araçlarını ve ilgili temel yaklaşımları kullanma becerisi kazanabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve matematik bilgilerini kullanarak mühendislik problemlerini tanımlayıp analiz etmek
  2. Verinin analiz ve yorumlanmasının yanı sıra deneyler tasarlayıp yürütmek
  3. Gerekli teknik, akademik ve pratik bilgiye ulaşmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bilgisayar Sistemi ve Bileşenleri
2. hafta: İkili Sayı Sistemleri ve Taban Aritmetiği
3. hafta: Boole Cebri ve Lojik Devreler
4. hafta: Bilgisayar Tarihçesi
5. hafta: Donanım
6. hafta: Donanım
7. hafta: Yazılım
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: İşletim Sistemleri
10. hafta: Veritabanları
11. hafta: Bilgisayar Ağları
12. hafta: internet Teknolojileri, internet etiği, virüsler
13. hafta: Yazılım Mühendisliği
14. hafta: Algoritmalar
15. hafta*: Algoritmalar
16. hafta*: Yılsonu sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Brookshear J.G., Computer Science An Overview, 10th ed., Pearson, 2009.
Önerilen kaynaklar: Mithat Uysal, Bilgisayar bilimi ve mühendisliğine Giriş, Beta Yayınları.
Hüseyin Çakır, M. Ali Göksel, Bilgisayar bilimleri.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3, 6, 8, 11, 14 15
Kısa sınav (Quiz): 2, 4, 6, 9, 12, 14 15
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0.5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 4 14
Ödev: 1 5
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0.25 6
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->