ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( DYB 612 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme
Ders kodu: DYB 612
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: DYB509 veya DYB537
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: "Performansa Dayalı Tasarım"ın ana ilkelerinin ve Türk Deprem Yönetmeliği'ndeki (DBYBHY 2007) konuyla ilgili genel kuralların benimsetilmesi
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. "Deplasmana Dayalı Yaklaşım" ilkelerini tanımlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  10. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 2. "Performansa Dayalı Tasarım" yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Türk Deprem Yönetmeliği'ndeki (DBYBHY 2007) "Performansa Dayalı Tasarım" ile ilgili genel kuralları uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Performansa dayalı depreme dayanıklı yapı tasarımının tanımı - 1
a. Yapısal performansın tanımı
b. Deprem seviyesinin tanımı
c. Binalar için hedeflenen performans düzeyleri
2. hafta: Performansa dayalı depreme dayanıklı yapı tasarımının tanımı - 2
a. Yapısal performansın tanımı
b. Deprem seviyesinin tanımı
c. Binalar için hedeflenen performans düzeyleri
3. hafta: Yapı elemanlarında hasar sınırları ve hasar bölgeleri
a. Kesit hasar sınırları
b. Kesit hasar bölgeleri
4. hafta: Doğrusal elastik hesap yöntemleri ile mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem performanslarının belirlenmesi:
Hesap yöntemleri: Eşdeğer deprem yükü yöntemi / Mod birleştirme yöntemi
5. hafta: Doğrusal elastik hesap yöntemleri ile mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem performanslarının belirlenmesi: Betonarme binaların yapı elemanlarında hasar düzeylerinin belirlenmesi - 1
6. hafta: Doğrusal elastik hesap yöntemleri ile mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem performanslarının belirlenmesi: Betonarme binaların yapı elemanlarında hasar düzeylerinin belirlenmesi - 2
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri ile mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem performanslarının belirlenmesi - 1:
Hesap Yöntemleri: Artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi / Artımsal mod birleştirme yöntemi / Zaman tanım alanında hesap yöntemi
9. hafta: Doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri ile mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem performanslarının belirlenmesi - 2:
Hesap Yöntemleri: Artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi / Artımsal mod birleştirme yöntemi / Zaman tanım alanında hesap yöntemi
10. hafta: Doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri ile mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem performanslarının belirlenmesi - 3:
Hesap Yöntemleri: Artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi / Artımsal mod birleştirme yöntemi / Zaman tanım alanında hesap yöntemi
11. hafta: Doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri ile mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem performanslarının belirlenmesi:
Doğrusal elastik olmayan davranışın idealleştirilmesi
12. hafta: Doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri ile mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem performanslarının belirlenmesi:
Birim şekil değiştirme istemlerinin belirlenmesi
Betonarme elemanların kesit birim şekil değiştirme kapasiteleri
13. hafta: ATC-40, FEMA-356 ve FEMA-440’a göz atış
14. hafta: Bilgisayar uygulamaları
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Dönem sonu sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Turkish Earthquake Code, 2007.
2. FEMA-356
3. ATC-40
4. FEMA-440 (ATC-55)
5. Chopra, A.K., Dynamics of Structures, Prentice Hall.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 2,4,6,8,10,12 30
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 6
Ödev: 12 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->