ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( DYB 638 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Deprem Yalıtımlı Yapıların Tasarımı
Ders kodu: DYB 638
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: DYB509\DYB537 ve DYB686
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yapıların sismik iyileştirme tekniklerinin ve uygulamalarının kavranmasını sağlamak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Yapıların sismik iyileştirmesi için sahaya bağlı deprem hareketlerini seçebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 2. Eski yapıların mukavemet ve sünekliliklerini belirleyebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Sismik yükler altında yapılar ve yapısal elemanların çevrimsel davranışlarını belirleyebilme, modelleyebilme ve iyileştirme tekniklerini uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Sismik tehlike ve risk nedir?
2. hafta: Yapılar için sismik iyileştirme stratejileri
3. hafta: Uygun iyileştirme yönteminin seçilmesi
4. hafta: Performansa dayalı tasarım - 1
5. hafta: Performansa dayalı tasarım - 2
6. hafta: Mevcut yapıların deprem risklerinin değerlendirilmesi
7. hafta: Doğrusal olmayan analiz yöntemleri - 1
8. hafta: Doğrusal olmayan analiz yöntemleri - 2
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Yapı - zemin etkileşimi
11. hafta: Sismik taban yalıtımının temel ilkeleri
12. hafta: Sismik taban yalıtımı yönetmelik hükümleri
13. hafta: Sismik taban yalıtıcılarının mekanik özellikleri ve matematiksel modellenmesi
14. hafta: Sismik enerji sönümleyiciler ve etkin denetim
15. hafta*: Enerji denklemleri ve enerji sönümleyicilerinin temel ilkeleri
16. hafta*: Dönem sonu sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Chopra, A., Dynamics of Structures: Introduction to Earthquake Engineering, 2006.
2. FEMA 356, PRESTANDARD AND COMMENTARY FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS
3. Naeim, F. and Kelly, JM, Design of Seismic Isolated Structures: From Theory to Practice, 2001.
4. Soon, T.T. and Dargush, G.F., Passive Energy Dissipation Systems in Structural Engineering, 2001.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2,4,6,8,10,12 40
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 12 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->