ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( DYB 640 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yığma Yapılar
Ders kodu: DYB 640
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: İnşaat mühendisliğinin ilk uygulama örneklerinden sayılan yığma yapılar tarih öncesi çağlara kadar uzanan bir mühendislik geçmişine sahiptirler. İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen bu yapıların doğru tekniklerle korunması ve gelecek kuşaklara güvenle devredilmesi günümüzde evrensel bir konu haline gelmiştir. Bu dersin amacı, yığma yapıların şiddetli deprem hareketleri altında yapısal davranışın belirlenmesidir. Derste, yığma yapıları oluşturan yapısal elemanların ve farklı yığma yapı taşıyıcı sistemlerin analizi ve bu tür sistemlerin deprem davranışı ve depreme dayanıklı tasarım kuralları konusu üzerinde durularak anlatılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Yığma Yapıları Oluşturan Malzemelerini Tanıma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 2. Yığma Yapılarda Kullanılan Taşıyıcı Sistemleri Tanıma

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Yığma Yapıların Tasarımını ve Analizini Yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 4. Yığma Yapıların Deprem Performansı Hakkında Karar Verebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 5. Yığma Yapılar İçin Mevcut Güçlendirme Sistemlerini Analiz Edebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 6. Yığma Yapılar İçin Güçlendirme Sistemleri Geliştirme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş: Yığma Yapılar
2. hafta: Yığma Yapı Malzemeleri (Taş, Tuğla, Harç)
3. hafta: Yığma Yapı Malzemelerinin Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi
4. hafta: Yükler (Ölü, Hareketli, Rüzgar, Deprem)
5. hafta: Yığma Yapılarda Taşıyıcı Elemanlar Arasında Yük Aktarımı
6. hafta: Yığma Yapıların Yatay Ve Düşey Yükler Altında Davranışı
7. hafta: Yığma Yapılarda Hasar Şekilleri
8. hafta: Yığma Yapıların Modellenmesi
9. hafta: Ara Sınav

10. hafta: Yığma Yapıların Nümerik Analizleri
11. hafta: Yığma Yapıların Depreme Dayanıklı Tasarımı
12. hafta: Yığma Yapıların Onarım Ve Güçlendirilmesine Giriş
13. hafta: Yığma Yapılarda Geleneksel Güçlendirme Şekilleri
14. hafta: Yığma Yapılar İçin Güçlendirme Sistemleri Geliştirme
15. hafta*: Güçlendirme Sistemlerinin Analizi
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1. Design of Masonry Structures, A.W. Hendry, B.P. Sinha, S.R. Davies
Önerilen kaynaklar: 1. Masonry Structural Design, Richard Klingner.
2. Türk Deprem Yönetmeliği, 2007.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 14 20
Ödev: 2, 4, 6, 8, 10, 12 20
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 6
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->