ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( DYB 655 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlenmesi
Ders kodu: DYB 655
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: DYB509 veya DYB537 ve DYB501
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yapı sistemlerinin doğrusal olmayan çözümlemesinin kavratılması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Depreme dayanıklı yapı tasarımının temel ilkelerini yorumlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 2. Doğrusal olmayan davranışın temel ilkelerini yorumlayabilme ve uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Doğrusal olmayan çözümlemenin temel ilkelerini yorumlayabilme ve uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Doğrusal olmayan problemlerin sınıflandırılması - 1:
Doğrusal ve doğrusal olmayan analizlerin karşılaştırılması
Malzemenin doğrusal olmaması durumu - Geometrik doğrusal olmama durumu
2. hafta: Doğrusal olmayan problemlerin sınıflandırılması - 2:
Doğrusal ve doğrusal olmayan analizlerin karşılaştırılması
Malzemenin doğrusal olmaması durumu - Geometrik doğrusal olmama durumu
3. hafta: Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü için kullanılan yöntemler:
Olaydan olaya yöntemi
4. hafta: Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü için kullanılan yöntemler:
Newton - Raphson yöntemi
5. hafta: Göreli kat ötelemesi, P - Delta ve yanal stabilite:
Yaklaşık P - Delta analiz yöntemleri: Yinelemeli P - Delta analizi yöntemi - Direkt P - Delta analizi yöntemi - Negatif çapraz kuşak yöntemi
6. hafta: Göreli kat ötelemesi, P - Delta ve yanal stabilite:
Gerçek P - Delta analizi ve burkulma yükü
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Yapıların dinamik mukabelesi ve doğrusal olmayan dinamik mukabelenin çözümü için kullanılan yöntemler:
Merkezi farklar yöntemi
9. hafta: Yapıların dinamik mukabelesi ve doğrusal olmayan dinamik mukabelenin çözümü için kullanılan yöntemler:
Newmark yöntemi: Ortalama ivme
10. hafta: Yapıların dinamik mukabelesi ve doğrusal olmayan dinamik mukabelenin çözümü için kullanılan yöntemler:
Newmark yöntemi: Doğrusal ivme
11. hafta: Plastik mafsal kavramı:
Betonarme ve çelik elemanlarda plastik mafsalın tanımı
12. hafta: Plastik mafsal kavramı:
Alt ve üst sınır teoremleri
13. hafta: Plastik mafsal kavramı:
Göçme yükü
14. hafta: Bilgisayar uygulamaları
15. hafta*: Bilgisayar uygulamaları
16. hafta*: Dönem sonu sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Chopra, A.K., Dynamics Of Structures, Prentice Hall.
2. Bathe, J., Finite Element Method, Prentice Hall.
3. Celep, Z. Ve Kumbasar, N., Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliğine Giriş.
4. Neal, B.G., The Plastik Methods of Structural Analysis, Chapman and Hall.
5. Celep, Z. Ve Kumbasar, N., Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranış ve Çözümleme, Beta Dağıtım.
6. Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials, Prentice Hall.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 20
Ödev: 2,4,6,8,10 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 8 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->