ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( DYB 736 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Deprem Mühendisliğinde İleri Konular
Ders kodu: DYB 736
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Deprem mühendisliğinin ileri düzey araştırma konularında bilgilerin geliştirilmesi ve ileri düzey araştırma becerisinin kazandırılması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İleri düzeyde araştırma yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  11. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  12. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Dönem projesi
 2. Kişisel ilgi alanına uygun seçilen ileri düzey bir konu hakkında uygulama yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Kişisel ilgi alanına uygun seçilen ileri düzey bir konuyla ilgili sorunları tanımlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 4. Kişisel ilgi alanına uygun seçilen ileri düzey bir konuyla ilgili sorunları çözebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
2. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
3. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
4. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
5. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
6. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
9. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
10. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
11. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
12. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
13. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
14. hafta: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
15. hafta*: Ders kapsamında belirlenen konular işlenecektir
16. hafta*: Dönem sonu sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Kaynaklar her yıl dersin içeriğine göre değişecek ve dersin başında belirtilecektir.
Readings for this course will vary according to the topics covered each year. A reading list will be provided at the beginning of the course.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 25
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 15 4
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 16 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->