ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( ENF 202 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Programlama
Ders kodu: ENF 202
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Burcu YILMAZ
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 2 (2+0+2)
Yılı, Dönemi: 1,2,3/4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ENF 101 ya da danışman onayı
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Temel Kavramlar. Algoritmalar. Pseudo Kod Kullanımı. Pseudo Koddan C’ ye Dönüşüm. Karmaşıklık Fonksiyonları (Complexity). Karşılaştırma Algoritmaları (Arama vs.). Pratik Tasarım Konuları. Nesne Tabanlı Tasarım. Problem Tabanlı Tasarım. Şablon Tabanlı Algoritmalar. C’de Algoritma Uygulama. İteratif Teknik. Kuyruk Tabanlı iterasyon. Algoritmik Ayrıştırma. Programlama Dillerinin Gelişimi. Nesneye Yönelik Programlama Temelleri.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Gelişmiş programlama teknikleri ve nesneye yönelik programlama kavramları ve programlama becerileri kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilgisayar programlama ve enformasyon teknolojileri konusunda temel bilgiler edinmek
  2. Enformasyon teknolojisi problemlerini tanımlamak ve analiz edebilmek
  3. Enformasyon teknolojileri alanında teknik bilgilere ulaşabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Programlama dillerini daha etkin kullanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Tanımlanmış problemleri çözmek için bilgisayar programı yazabilmek
  2. Alandaki bilgisini artırmak için yeni yöntem ve kaynaklar bulabilmek
  3. Bir projenin sağlıklı ve güvenli bir biçimde yürütülebilmesi için farkındalık geliştirebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Yeni ve güncel programlama tekniklerini uygulamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Enformasyon teknolojileri alanında teknik bilgilere ulaşabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nesneye Dayalı Programlama
2. hafta: Veri tipleri, İsimlendirmeler ve Rezerve sözcükler
3. hafta: İşleçler ve İşleç Yükleme
4. hafta: Kontrol Yapıları
5. hafta: Döngü Yapıları
6. hafta: Fonksiyonlar
7. hafta: Vize Sınavı
8. hafta: Diziler ve İşaretçiler
9. hafta: Nesneler ve Sınıflar I
10. hafta: Nesneler ve Sınıflar II
11. hafta: Nesneler ve Sınıflar III
12. hafta: Miras Alma
13. hafta: C++ Nesne Modeli
14. hafta: Örnek Uygulamalar
15. hafta*: Örnek Uygulamalar
16. hafta*: Final Sinavi
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Deitel & Deitel. C++ How To Program. New Jersey: Prentice Hall
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3, 5, 9, 11, 13 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 2 5
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 1 3
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 3
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->