ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( FİZ 615 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Manyetik Malzemeler
Ders kodu: FİZ 615
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Sinan KAZAN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Katıhal Fiziği, Kuantum Mekaniği
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere manyetizmanın kaynağının, manyetizma çeşitlerinin, manyetik malzemelerin teknolojik uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Manyetik malzemeleri birbirinden ayırt edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Fizik prensiplerini gerçek hayata uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Manyetizmanın kaynağını açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Manyetizmaya dayalı teknolojik cihazların çalışma prensibinden faydalanabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Manyetizma Hakkında Genel Bilgiler
2. hafta: Diamanyetizma
3. hafta: Paramanyetizma
4. hafta: Paramanyetizma
5. hafta: Paramanyetizma
6. hafta: Ferromanyetizma
7. hafta: Ferromanyetizma
8. hafta: Ferromanyetizma
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Antiferromanyetizma
11. hafta: Ferimanyetizma
12. hafta: Süperferromanyetizma
13. hafta: Manyetik Anizotropiler
14. hafta: Manyetik Domenler
15. hafta*: Teknolojik Uygulamalar
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes (pdf)
Önerilen kaynaklar: 1) B. Cullity, Introduction to Magnetic Materials. Boston: Addison-Wesley, 1972. ISBN: 9780201012187.
2) Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics
3) Soshin Chikazumi, Physics of Ferromagnetism. New York: Oxford University Press, 1997. ISBN: 9780198517764.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 50
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 14
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 16 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 28 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->