ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( FBE 501 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Ders kodu: FBE 501
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin genel amacı, lisansüstü öğrenim düzeyinde öğrencilere araştırma yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bilim ile ilgili kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetler, bilimsel çalışmaların proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders sonunda, tez ve yayın hazırlayan öğrencilerin, yaptıkları araştırmanın yöntemini belirleme, veri toplama, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve raporlaştırılması konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

   İçerik Yukarı
1. hafta: Bilimsel araştırma ile ilgili kavramlar ve önemi
2. hafta: Bilimsel araştırma hazırlama süreci
3. hafta: Bilimsel araştırma yöntemleri
4. hafta: Bilimsel araştırmada literatür taraması, kütüphane ve ilgili veritabanlarının kullanılması
5. hafta: Bilimsel araştırmada yöntem- nicel araştırma modelleri
6. hafta: Bilimsel araştırmada yöntem- nitel araştırma modelleri
7. hafta: Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve ilgili istatistik yöntemler
8. hafta: Ödev uygulama
9. hafta: Bilimsel araştırmada Bulgular, Sonuç ve Öneriler
10. hafta: Bilim araştırmada atıf yapma, kaynak gösterimi ve ilgili araçlar
11. hafta: Yayın etiği kavramı ve ilgili esaslar
12. hafta: Tez yazım teknikleri
13. hafta: Proje yazım teknikleri
14. hafta: Bilimsel makale yazma teknikleri
15. hafta*: Bilimsel makale yazma teknikleri
16. hafta*: Ödev değerlendirme
Ders kitapları ve materyaller: Course notes and slides.
Önerilen kaynaklar: - “Scientific Research Methods” Ahmet Hamdi İSLAMOGLU, Beta, 2003.
- "How to Write and Publish a Scientific Paper" ROBERT A. DAY , TUBİTAK 1996.
- Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi KARASAR, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2011.
- Veri Analizi El Kitabı, Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 2 50
Proje: 1 50
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 7
Dönem projesi: 5 7
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->