ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( HRT 202 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kadastro Bilgisi
Ders kodu: HRT 202
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: HRT209
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kadastronun toplum ve mülkiyet ilişkisi, mesleki sorumluluklar, kadastro ile ilgili mevzuatlar ve teknik uygulamalar hakkında bilgi ve becerinin kazanılması amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mülkiyet ve kadastronun gelişiminin paralelinde Dünya’da ve Türkiye’de kadastronun nasıl yapıldığını anlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Harita Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  3. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Kadastro Kanunu’nu, kadastrodaki idari ve hukuki işlemleri anlar, kadastro faaliyetlerindeki tüm süreci analiz eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Harita Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  4. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  7. Projenin güvenli ve sağlıklı şekilde yönetilmesi için farkındalık geliştirmek, çalışma ortamı ve yasal haklar ile ilgilenmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Kadastro çalışmalarındaki teknik işlemleri anlar, kadastro veri setleri ve haritalarının üretilmesi için uygun yöntemleri uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  2. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 4. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nin bileşenlerini anlar, Arazi Bilgi Sistemi kurulması ve işletilmesi sürecini uygular, eksiklikleri ve gereksinimleri analiz eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  2. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Projenin güvenli ve sağlıklı şekilde yönetilmesi için farkındalık geliştirmek, çalışma ortamı ve yasal haklar ile ilgilenmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Arazi yönetimi, toprak mülkiyeti ve taşınmaz mal yönetimi için kadastro kavramlarına giriş.
2. hafta: Kadastronun amacı ve önemi, kadastronun tarihsel gelişimi. Dünya'da ve Türkiye’de kadastro.
3. hafta: Türkiye’de kadastro ile ilgili kanun ve faaliyetler.
4. hafta: Kadastro mevzuatının kapsamı ve uygulamaları. Kurumsal yapının irdelenmesi.
5. hafta: Kadastro çalışmalarının başlatılması ve gerekli işlemlerin tanımlanması.
6. hafta: Taşınmaz malların sınırlandırılması ve gerekli işlemler.
7. hafta: Kadastroda ölçme ve harita üretim teknikleri.
8. hafta: Proje verilmesi. Arasınav.
9. hafta: Kadastro mülkiyet tesisi işlemleri ve kadastro çalışmalarının kesinleştirilmesi.
10. hafta: Kadastronun yaşatılması ve değişikliklerin izlenmesi, kurumsal işleyiş süreci.
11. hafta: Kadastroda yenileme, yeniden kadastro yapımı.
12. hafta: Farklı disiplinlerde yapılan Orman, Mera ve Altyapı Kadastrosu.
13. hafta: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemleri kapsamı ve uygulamaları, Arazi Bilgi Sistemlerine genel bakış.
14. hafta: Modern kadastro sistemlerine bakış, Kadastro 2014/2034 vizyonu. Proje değerlendirme.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları ve slaytları.
Önerilen kaynaklar: - Erkan, H. (2010), "Kadastro Bilgisi", HKMO Yayınları, Ankara.
- Tüdeş, T., Bıyık, C. (2001), "Kadastro Tekniği", KTÜ Yayınları, Trabzon.
- 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili uygulama yönetmelikleri.
- Kurumsal web sitemleri; www.fig.net, www.tkgm.gov.tr
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 8-15 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1.5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 3 6
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 9 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->