ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( HRT 207 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mühendislikte Veri Tabanları
Ders kodu: HRT 207
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 2,5 (2+1+0)
Yılı, Dönemi: 2, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Mühendislik çalışmalarında kullanılacak veri tabanı kavramı ve tasarım yöntemlerinin açıklanması, veritabanı kurulması süreci ve coğrafi veritabanları hakkında farkındalık sağlamak, SQL sorgulama dilinın kullanılması ve farklı kaynaklardan gelen veri setlerinin karar vericilere yönelik bilgi sağlamada etkin yönetimini mümkün kılmak amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Veritabanı kavramlarını anlar, veritabanı prensipleri ve modellerini yorumlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Uygulama ihtiyacına göre veritabanı tasarımı için gereksinim analizi yapar, nesneye yönelik ve ilişkisel özellikle coğrafi veritabanı tasarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Veri Tabanı Yönetim Sistemi kullanarak sorgu yordamlarını formüle eder ve sonuç çıkarır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 4. UML diyagramları ile geliştirilen uygulama şemalarını yorumlar ve uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 5. Coğrafi veri tabanı kapsamında veri tipleri, ilişkileri ve sorguları yorumlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  4. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Veri tabanına giriş, veri kavramı ve veri tipleri.
2. hafta: Veritabanı çalışma prensipleri ve mimarisi.
3. hafta: Veri tabanı tasarımı için gereksinim analizi ve soyutlama düzeyleri (kavramsal- mantıksal- fiziksel)
4. hafta: Varlık-İlişki (Vİ) ve Tekil Modelleme Dili (UML) veri(tabanı) modeli şemaları. Ödev.
5. hafta: Veritabanı modelleme tipleri. İlişkisel veritabanı modelleme. Ödev.
6. hafta: Yapısal Sorgu Dili (SQL) ile ilişkisel veritabanı sorgulama ve kullanımı. Ödev.
7. hafta: Nesneye-yönelik veritabanı modelleme. Ödev.
8. hafta: Arasınav.
9. hafta: Coğrafi veritabanları ve örnek coğrafi veri yapılarının incelenmesi. Proje.
10. hafta: Örnek coğrafi veritabanı için gereksinim analizi.
11. hafta: Örnek coğrafi veritabanı tasarımı.
12. hafta: Örnek coğrafi veritabanı kurulması ve yönetimi.
13. hafta: Ağ / web tabanlı ve çok kullanıcılı veritabanı yönetimi. XML tabanlı veri değişimi.
14. hafta: Büyük veri yönetiminde gelecek eğilimler ve bulut bilişim altyapısı.proje sunumları.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları ve slaytları.
Önerilen kaynaklar: T. Connoly ve C. Begg. Database systems : a practical approach to design, implementation, and management, Boston : Addison Wesley, 2010.
- Yeung, K.W. and Hall, G.B., 2007. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management, Springer, ISBN 10-1-4020-5393-2
- ISO 19109- Application Schema Language, ISO/TC211 Standard.
- ISO 19110- Feature Cataloguing, ISO/TC211 Standard.
- Butler, J.A., 2008. Designing Geodatabases, Esri Press, ISBN 978-1-58948-164-0.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 9 20
Ödev: 4-7 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 14
Ödev: 2 4
Dönem projesi: 2 6
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->