ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( HRT 307 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ders kodu: HRT 307
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusu ve uygulama alanları kapsamında bilgili, toplum yararına proje tasarlayabilen, yönetebilen ve bilgisini paylaşabilen mühendisler yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Coğrafi Bilgi Bilimi ve Sistemleri kavramlarını açıklar, uygulama ihtiyacına göre yazılım, donanım, veri, yöntem ve personel bileşenleriyle yorumlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Harita Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  4. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  5. Harita Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak
  6. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Coğrafi veri yapılarını açıklar, uygulamada coğrafi verinin nasıl kullanılacağını yorumlar, topoloji kavramını açıklar ve coğrafi ilişkileri CBS yazılım ortamında uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  2. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  3. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Coğrafi verileri, geometrisi, öznitelikleri, ilişkileri ve özellikleri ile nasıl tanımlayacağını açıklar, farklı kaynaklardan elde edilen verileri bütünleştirerek coğrafi veritabanı kurar, CBS’de herhangi CBS yazılımı ortamında uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  4. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  5. Harita Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak
  6. Projenin güvenli ve sağlıklı şekilde yönetilmesi için farkındalık geliştirmek, çalışma ortamı ve yasal haklar ile ilgilenmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 4. CBS uygulama ihtiyaçlarına göre hangi analiz fonksiyonu kullanacağını yorumlar, sonuç kartografik harita veya ürünü tasarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  2. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Harita Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Projenin güvenli ve sağlıklı şekilde yönetilmesi için farkındalık geliştirmek, çalışma ortamı ve yasal haklar ile ilgilenmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 5. Birlikte çalışabilirliği sağlayan Açık Bilgi Konsorsiyumu (OGC) ve ISO/TC211 Coğrafi Bilgi/Geomatik standartlarını açıklar, Coğrafi Web Servisleri kullanarak veri portalları ile veri setlerini paylaşır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  2. Harita Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Veri, Bilgi, Sistem, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kavramları nedir? CBS'nin tarihsel gelişim süreci.
2. hafta: CBS'nin fonksiyonları, bileşenleri (Yazılım, Donanım, Veri, Yöntem ve Personel) ve uygulama ölçeğine göre irdelenmesi.
3. hafta: CBS nasıl çalışır? CBS tasarımı ve kurulması aşamaları.
4. hafta: CBS'de veri toplama teknikleri, veri kalitesi ve hata kaynakları- Ölçme Tekniği/GPS, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Sayısallaştırma, Tarama, Veritabanı ve tablosal veri dönüşümü. Ödev verilmesi.
5. hafta: Coğrafi verilerin saklanması- Vektör/Raster geometride veri temsili, özniteliklerin tanımlanması, öznitelik ve coğrafi ilişkilerin tanımlanması ve diğer işlevler.
6. hafta: Coğrafi verilerin örnek CBS yazılımı ortamlarında yönetimi ve sorgulanması. Ödev verilmesi.
7. hafta: Coğrafi Analiz işlemleri- Vektör bindirme analizleri, yakınlık analizleri, ağ analizleri, yüzey analizleri ve istatistik analizleri gibi karar destek ve yer seçimi uygulamaları.
8. hafta: Arasınav.
9. hafta: CBS'de harita ve sonuç ürün üretimi- CBS'de veri çıktı ve görüntüleme süreci, analiz sonuçları ve harita tasarım bileşenlerinin sunumu, ilgili birimler. Proje verilmesi.
10. hafta: CBS uygulamaları- CBS'nin kadastro tabanlı, altyapı, kent, tarım, orman, iş alanları, vb. kullanımı. Ulusal / uluslararası organizasyonlar ve aktiviteler.
11. hafta: Coğrafi Veri Altyapısı, ISO/TC211 coğrafi veri standartları ve birlikte çalışabilirlik.
12. hafta: Coğrafi Web Servisleri oluşturulması- OGC'nin WMS, WFS, WCS, vb.
13. hafta: Coğrafi veri setleri ve veri servisleri için metaveri tanımlaması, coğrafi veri portalları ile paylaşılması.
14. hafta: CBS'de proje yönetimi ve maliyet. Developments in Geographic Data Technologies.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: - Course notes and slides.
Önerilen kaynaklar: Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. (2015). "Geographic Information Science and Systems", Wiley.
- Yomralıoğlu, T. (2000). "Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar", Eser Ofset, İstanbul.
- Clarke, K., Hurt, I. (2011). "GIS Exercise Workbook for Getting Started with Geographic Information Systems", Pearson Prentice Hall education, ISBN:9780321697967.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 9 20
Ödev: 4,6 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 14
Ödev: 6 2
Dönem projesi: 6 1
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->