ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( HRT 308 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Coğrafi Analiz Teknikleri
Ders kodu: HRT 308
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Coğrafi bilgi biliminde analiz teknikleri, vektör ve raster tabanlı iki yolla gerçekleştirilebilir. CBS ile karar destek sağlayan çeşitli haritalar ve istatistiksel raporlar hazırlanabilir. Amaç, afet risk yönetimi ve yüzey analizinden, uygun yer seçimi ve kaynak optimizasyonuna kadar birçok CBS uygulama alanında problemin çözümü için analiz işlem araçlarının belirlenmesidir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. CBS’de konumsal analiz ve sorgu fonksiyonlarını anlar, farkını ortaya koyarak ilgili çalışma alanında uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Harita Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  3. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  4. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Çizgisel mühendislik yapılarının CBS ortamında nasıl yönetileceğini anlar, ağ veri modelini kurar, en uygun yol ve kaynak tahsis alanı belirlenmesi gibi uygulamalarda analiz eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  4. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Sayısal yüzey modeli üretimi fonksiyonlarını anlar, veri kaynağına göre enterpolasyon ve yoğunluk analizi fonksiyonunun farkını ortaya koyar ve uygulama alanına göre analiz eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  4. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 4. Yer Seçimi ve Risk Analizi gibi konumsal problemlerin çözümünde hangi konumsal analiz fonksiyonlarını kullanacağına karar verir, uygulayacağı işlem adımlarını ortaya koyar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  4. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  5. Harita Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak
  6. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 5. CBS analiz sonuçlarını dökümante edere ve raporlar, uygulama ihtiyacına göre haritasını dizayn eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Harita Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  3. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Coğrafi analiz kavramlarına giriş.
2. hafta: Uzay Geometrisi, Coğrafi veri yapıları ve raster/vektör temsili.
3. hafta: Topoloji kavramı ve coğrafi ilişkiler- 4IM, 9IM.
4. hafta: Coğrafi analiz işlem modeli ile problem çözme uygulamaları.
5. hafta: Kümeler kuramı ve boolean cebri, Vektör tabanlı bindirme analizleri- birleşim, kesişim, fark.
6. hafta: Graf teorisi ve CBS’de ağ veri yapısının yönetimi.
7. hafta: Ağ Analizleri- ağ yapılarında akış, en kısa yol ve servis alanı.
8. hafta: Coğrafi dağılımların ölçülmesi- Ortalama merkez, orta merkez, merkez detay, standart uzaklık, ağırlıklı standart uzaklık. Arasınav.
9. hafta: Harita cebri, coğrafi ağırlık ve komşuluk işlemleri.
10. hafta: Yüzey Analizleri- eğim, bakı, görünürlük, kabartma rölyef.
11. hafta: Yoğunluk analizleri- doğrusal, kernel.
12. hafta: Enterpolasyon Metodları- IDW, Spline, Natural Neighbor, Kriging
13. hafta: Düzensiz Üçgen Ağları (DÜA) veri yapısı ve Sayısal Yüzel Modeli (SYM) oluşturma.
14. hafta: Analiz ve istatistik teknikler genel değerlendirme ve proje sunumu.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: - Course notes and slides.
Önerilen kaynaklar: - Worboys, M, Duckham, M., GIS : A Computing Perspective, Second Edition, CRC Press, 2004.Diestel, R., 2006. Graph Theory- Graduate Texts in Mathematics, Springer, ISBN-10 3-540-26183-4, NY, USA.
- Kainz, W., The Mathematics of GIS, V.2.1, Textbook, University of Vienna, 2010.
- Smith, M. J de, Goodchild, M.F., Longley, P.A., Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools, Second Edition, British Library Catalogue, 2007.
- Anselin, L., Rey, S. J., Perspectives on Spatial Data Analysis, Springer, ISBN: 978-3642019753, 2010.
- Lloyd, C., Spatial Data Analysis: An Introduction to GIS Users, Oxford University Press, ISBN: 978-0199554324, 2010.
- Robert P. Haining, Spatial data analysis: theory and practice.
- Sullivan, D., Unwin, D. J., 2010. Geographic Information Analysis, Wiley, ISBN: 978-0470288573
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 8-15 20
Ödev: 4-8 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1.5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 14
Ödev: 2 3
Dönem projesi: 2 6
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 9 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->