ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( JFM 651 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kent Bilgi Sistemleri
Ders kodu: JFM 651
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2014, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: none
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Sürekli büyüyen ve kalabalıklaşan kentlerin etkin yönetimi için, kent sorunlarını çözmeyi ve yasayanların hayat kalitesini artırmayı amaçlayan “Akıllı Kent” çözümleri önem kazanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin kent bazındaki uygulaması olan Kent Bilgi Sistemi (KBS), kentsel verilerin bilgi teknolojileri ile bütünleştirilmesi ve gerçek-zamanlı bilgiye dayalı karar almayı mümkün kılmaktadır. Bu derste, yerel yönetimlerin e-belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere imar, ulaşım, çevre, altyapı, güvenlik ve enerji gibi kentsel hizmetlerde; karar verme süreçlerini destekleyecek KBS’nin teknolojik, politika ve veri altyapısı bileşenlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. KBS kurulması için gerekli bileşenleri anlar; yazılım, donanım, veri, yöntem ve personel bileşenleriyle yorumlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanmak.
  2. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanına yenilik getiren bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirmek
  3. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanır.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. E-belediyecilik kapsamında KBS ilişkili imar, planlama, gelir, çevre, vb. uygulanacak işlem adımlarını ortaya koyar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 4. KBS ilişkili mevzuatı bilir, kurulması ve işletilmesi sürecinde ilgili mevzuatı analiz yapar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Akıllı kentler ve kent yönetimi kavramı
2. hafta: Kent yaşamında bilgi teknolojileri ve kentsel CBS ortamına giriş
3. hafta: Kent Bilgi Sistemleri (KBS) kavramı, bileşenleri ve fonksiyonları
4. hafta: Kentsel uygulamalarda kullanılan büyük ölçekli haritalar, imar planı, temel haritalar ve tematik haritalar
5. hafta: Türkiye ve dünyadan örnek KBS uygulamalarının irdelenmesi
6. hafta: Yerel yönetimlerde KBS yönetimi ve idari yapısı
7. hafta: KBS ilişkili mevzuatlar ve bu kapsamda tanımlanan işler
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: KBS tasarımı ve coğrafi veritabanı modelleri
10. hafta: Mekansal adres kayıt sistemi ve numarataj uygulamaları
11. hafta: KBS’de imar-planlama ve harita iş süreçleri
12. hafta: KBS'de ulaşım ve altyapı gibi çizgisel mühendislik yapılarına yönelik hizmetlerin yönetimi
13. hafta: KBS’de gelir ve sosyo-ekonomik iş süreçleri
14. hafta: KBS’de çevre ve güvenlik uygulamaları
15. hafta*: Akıllı kent yönetimi için web ve mobil uygulamalar, sensör algılayıcılar, kiosklar, akıllı ayaç ve sinyalizasyon gibi gelişmiş teknolojilerin kullanımı
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: ders slaytları ve notları / course slides and textbooks (Hazırlayan / Prepared by: A.Ç. AYDINOĞLU)
Önerilen kaynaklar: - Tomlinson, R., 2007. Thinking About GIS: GIS Planning for Managers, Redlands, USA, ISBN 978-1-58948-158-9.
- Nyerges, T. and Jankowski, P., 2010. Regional and Urban GIS: A Decision Support Approach, The Guilford Press, New York, ISBN 978-1-60623-336-8.
- Maantay, J. and Ziegler, J., 2006. GIS for Urban Environment, ESRI Press, Redlands, California, USA, ISBN-10-1-58948-082-1.
- Jensen, R., Gatrell, J. and McLean, D., 2005. Geo-spatial Technologies in Urban Environments, Springer, Berlin, ISBN 3-540-22263-4.
- Cerrata, M., Concilio, G. and Monno, V., 2009. Making Strategies in Spatial Planning: Knowledge and Values: Urban and Landscape Perspective, Springer, London, ISBN 978-90-481-3105-1.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi
Web: http://www.csb.gov.tr/projeler/kbs/
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 6 12
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 1 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 2
Final sınavı: 1 3
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->