ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( JFM 653 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Konumsal Veri Altyapısı
Ders kodu: JFM 653
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2014, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: none
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Farklı tematik alanlardaki Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında üretilen coğrafi verinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası ölçekte kullanılması ve paylaşılması önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Bu ihtiyaçlar, Konumsal/Coğrafi Veri Altyapısı (KVA) ve paralelinde Türkiye Ulusal CBS kavramını ortaya çıkarmıştır. Böylelikle ders kapsamında, coğrafi verilerin elektronik iletişim ağları üzerinde birlikte çalışabilirliğini sağlayan, farklı idari düzeylerde politikalar, standartlar ve teknolojilerin oluşturduğu bir bütüncül veri yönetimi yaklaşımının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Konumsal Veri Altyapısı (KVA) kavramları ve bileşenlerini anlar, veri paylaşım esaslarını yorumlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanmak.
  2. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanına yenilik getiren bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir ve sonuçlandırıp raporlayabilir.
  4. Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.
  5. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılar ve bu yeteneği kazanır.
  6. Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin bir biçimde kullanabilir.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. ISO/TC211 Coğrafi Bilgi/Geomatik standartlarını anlar ve çalışma alanında kullanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Türkiye Ulusal CBS (TUCBS) standartları, politika ve teknolojisini anlar, çalışma alanında yapılandırır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 4. INSPIRE/TUCBS standartlarına uygun açık veri değişimini sağlayan veri setleri üretir ve CBS uygulamalarında kullanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Konumsal/Coğrafi Veri Altyapısı'na (KVA) Giriş ve Kompleks Adaptif Sistemler kavramı
2. hafta: KVA kavramı, bileşenleri ve hiyerarşisi
3. hafta: KVA gerçekleştirim aşamaları
4. hafta: Küresel/ Bölgesel/ Ulusal/ Yerel KVA girişimleri
5. hafta: ISO/TC 211 coğrafi bilgi / geomatik standartları ve kapsamı
6. hafta: ISO/TC 211 model bazlı yaklaşım ile UML/GML açık veri değişimi esasları
7. hafta: Avrupa KVA (INSPIRE) yönergesi ve ilgili esaslar
8. hafta: INSPIRE coğrafi veri temalarına ait UML/GML uygulama şemaları
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: Türkiye'de coğrafi veri yönetimi ve Türkiye Ulusal CBS (TUCBS) kurulması eylemleri
11. hafta: Coğrafi veriye erişim politikaları ve veri paylaşımında yasal gereksinimler
12. hafta: TUCBS kurumsal koordinasyon yapısı ve yapılanma
13. hafta: TUCBS coğrafi veri temaları ve ilgili metaveri esasları
14. hafta: TUCBS veri tema standartlarına uygun açık coğrafi veri setleri ve metaverisinin üretimi
15. hafta*: Açık coğrafi veri setlerinin CBS uygulamalarında kullanımı
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: ders slaytları ve notları / course slides and textbooks (hazırlayan / prepared by: A.Ç. Aydınoğlu)
Önerilen kaynaklar: - Nebert , D.D., 2009. Developing Spatial Data Infrastructures:The SDI Cookbook Version 3, GSDI.
- Williamson, I., Rajabifard, A., Feeney, M., 2003. Developing Spatial Data Infrastructures From Concept to Reality, Taylor&Francis Inc., 316s.
- Masser, I., 2005. GIS Worlds: spatial data infrastructures. Redlands: ESRI Press.
- Longley, P.A, Goodchild, M., Maguire, D., Rhind, D., 2009. Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications, Wiley, ISBN 0-471-73545-0.
- Yomralıoğlu, T., 2009. Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Seçil Ofset, İstanbul.
- INSPIRE web site: http://inspire.ec.europa.eu/
- CBS Genel Müdürlüğü, TUCBS Standartlarının Geliştirilmesi Projesi Raporları, web: http://www.csb.gov.tr/gm/cbs/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=10087
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 13 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 7 10
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 1 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 2
Final sınavı: 1 3
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->