ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( JFM 654 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Coğrafi Web Servisleri ve Birlikte Çalışabilirlik
Ders kodu: JFM 654
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2015, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Web tabanlı CBS ile gerçek zamanlı veriye erişim olanaklı hale gelmekte, dünyanın herhangi bir yerindeki CBS kullanıcısı yazılım-donanımdan bağımsız olarak, yalnızca web tarayıcısı kullanarak elektronik iletişim ağları üzerinden CBS uygulamalarına erişebilmektedir. Ders kapsamında, coğrafi web servisleri ile coğrafi veri setlerinin web ortamında veya elektronik iletişim ağlarında çalışması ile ilgili teknolojilerin ele alınması amaçlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri arasında verilerin ve uygulamaların açık değişimini sağlamada, birlikte çalışabilirlik için Açık Bilgi Konsorsiyumu (OGC) standartlarındaki servis esaslarınin irdelenmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Web CBS kavramı ve ilgili teknolojileri anlar, web tabanlı uygulama geliştirmede hangi teknolojiyi kullanacağını yorumlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanmak.
  2. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanına yenilik getiren bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir ve sonuçlandırıp raporlayabilir.
  4. Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.
  5. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılar ve bu yeteneği kazanır.
  6. Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin bir biçimde kullanabilir.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Açık Coğrafi Bilgi Konsorsiyumu (OGC) standartlarını ve coğrafi web servislerini çalışma alanında kullanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Coğrafi web servislerinin elektronik iletişim ağlarında birlikte çalışabilirliği için gereksinimleri anlar, çalışma alanında yapılandırır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 4. Tematik uygulama alanı için web servisleri ile Web CBS uygulaması geliştirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Web CBS kavramı, gelişimi ve uygulamaları
2. hafta: Web teknolojisinin teknik temelleri, mimarisi, bileşenleri, zayıf-güçlü istemciler
3. hafta: Coğrafi web servisleri kavramı, fonksiyonları ve tipleri
4. hafta: Açık Coğrafi Bİlgi Konsorsiyumu (OGC) standartları ve birlikte çalışabilirlik
5. hafta: OGC web servis standartları- Web Harita Servisi (WMS), Web Vektör Veri Servisi (WFS), and Web Raster Veri Servisi (WCS), vb.
6. hafta: OGC veri formatları- Coğrafi İşaretleme Dili (GML), Anahtar İşaretleme Dili (KML), Coğrafi Web Besleme Servisi (GeoRSS), vb.
7. hafta: GML'in yapısı ve web de kullanımı
8. hafta: Ticari ve açık kaynak kodlu Web CBS programları
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: Geo-Portal kavramı, fonksiyonları ve metaveri katalogları
11. hafta: Konumsal Veri Altyapısı (KVA)'da coğrafi web servisleri
12. hafta: Mobil CBS teknolojisi ve uygulamaları
13. hafta: Web CBS ile e-devlet uygulamaları
14. hafta: Web CBS ile e-ticaret uygulamaları
15. hafta*: Web CBS'de gelecek eğilimler- CBS'de halk katılımı, geotaglama, sensör ağları, Cloud GIS, vb.
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: ders slaytları ve notları / course slides and textbooks (hazırlayan / prepared by: A. Ç. Aydınoğlu)
Önerilen kaynaklar: - Fu P., Sun J., 2011. Web GIS principles and Applications, ESRI Press, USA.
- Peng, Z.R., Hoboken, N.J., 2003. Internet GIS : distributed geographic information services for the internet and wireless networks, John Wiley & Sons Ltd., England.
- Open Geospatial Consortiums (OGC) standards, web: www.opengeospatial.net
- OGC, 2004. Geography Markup Language : foundation for the geo-web, John Wiley & Sons Ltd., England.
- Kraak, M.J., Brown, A., Web Cartography developments and prospects, Taylor and Francis Press, USA.


  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 13 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 7 10
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 1 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 2
Final sınavı: 1 3
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->