ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( KİM 398 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Fizikokimya Laboratuvarı
Ders kodu: KİM 398
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ
AKTS kredisi: 3
GTÜ kredisi: 1.5 ()
Yılı, Dönemi: 2019, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli:  , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Fiziksel kimya dersinin laboratuar çalışmaları içerikli olacaktır. Öğrencilere fiziksel kimya ders içeriğindeki gazlar, termokimya, kimyasal denge, kimyasal kinetik, elektrokimya, faz diyagramları ve yüzey kimyası gibi konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecek deneyler yaptırılacak ve laboratuar becerileri kazandırılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Fizikokimya ders bilgilerini deneysel olarak yorumlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Kimya bilgisi edinmek
  2. Kimya temel kavramlarını ve kanunlarını teori ve uygulamada tanımlamak
  3. Malzemeler arasındaki ilişkileri ve yapısal özellikleri araştırmak ve yorumlamak üzere deneysel tasarımlar geliştirmek, veri analizi yapmak, klasik teknikleri ve modern cihazları kullanma becerisini edinmek
  4. Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı ve uzaklaştırılmaları için gerekli iş güvenliği prensiplerini öğrenmek ve uygulamak
  5. Sınıf ve laboratuar içi grup çalışmaları yaparak liderlik ve grup üyesi olarak çalışma becerisi kazanmak
  6. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
  9. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Bilimsel yazının temellerini öğrenebilir ve data analizi yapabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Kimya bilgisi edinmek
  2. Kimya temel kavramlarını ve kanunlarını teori ve uygulamada tanımlamak
  3. Malzemeler arasındaki ilişkileri ve yapısal özellikleri araştırmak ve yorumlamak üzere deneysel tasarımlar geliştirmek, veri analizi yapmak, klasik teknikleri ve modern cihazları kullanma becerisini edinmek
  4. Bilginin nasıl analiz edileceğini ve yorumlanacağını öğrenmek ve disiplin içi ve disiplinler arası alanlarda uygulamak
  5. Sınıf ve laboratuar içi grup çalışmaları yaparak liderlik ve grup üyesi olarak çalışma becerisi kazanmak
  6. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  8. Kimyasal hesaplama, moleküler modelleme, veri elde etme ve veritabanı kullanımı için bilgisayar kullanım becerisi edinmek
  9. Mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Çeşitli deney aygıtlarını kurabilir ve kullanabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Kimya bilgisi edinmek
  2. Kimya temel kavramlarını ve kanunlarını teori ve uygulamada tanımlamak
  3. Kimya problemlerini tanımlamak ve çözmek için fen ve matematikten faydalanmak
  4. Malzemeler arasındaki ilişkileri ve yapısal özellikleri araştırmak ve yorumlamak üzere deneysel tasarımlar geliştirmek, veri analizi yapmak, klasik teknikleri ve modern cihazları kullanma becerisini edinmek
  5. Sınıf ve laboratuar içi grup çalışmaları yaparak liderlik ve grup üyesi olarak çalışma becerisi kazanmak
  6. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Toplumun kimya alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip olmak
  9. Mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: İdeal Gaz Kanunları
2. hafta: Termokimya
3. hafta: Reaksiyon Hızının Belirlenmesi
4. hafta: Elektroliz
5. hafta: Amonyağın Su ve Kloroform Arasındaki Dağılma Katsayısının Belirlenmesi
6. hafta: Faz Diyagramları
7. hafta: 1-6 deneyleri hakkında genel tekrar ve soru çözümü
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Adsorpsiyon (Freundlich ve Langmür eşitliklerini kullanarak adsorpsiyonun hesaplanması)
10. hafta: Elektriksel İletkenlik
11. hafta: Kısmi Molar Hacim
12. hafta: Yüzey Gerilimi
13. hafta: 7-10 Deneyleri hakkında genel tekrar ve soru çözümü
14. hafta: Telafi Deneyleri
15. hafta*: Telafi Deneyleri
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: A. Halpern, G. McBane, Experimental Physical Chemistry, A laboratory Textbook, 3rd edition
A.W.Davison, Laboratory Manual of Physical Chemistry, 2007
J.M. White, Physical Chemistry Experiments, 1975
Önerilen kaynaklar: P. Atkins, Physical Chemistry, 9th edition, 2009
Sarıkaya, Yüksel, Fizikokimya, 11th edition, A. Ü. Fen Fak., 2013
A. Halpern, G. McBane, Experimental Physical Chemistry, A laboratory Textbook, 3rd editio
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: All weeks 20
Kısa sınav (Quiz): All weeks 10
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 2
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 12
Ödev: 1 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 10
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->