ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( KİM 422 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Elektrokimya
Ders kodu: KİM 422
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2020, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Elektrokimyanın disiplinlerarası doğasını ortaya çıkararak, çeşitli doğa kavramlarının net bir şekilde ortaya konması üzerine vurgu yapılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Elektrokimya ile elektrokimyasal reaksiyon termodinamiği ve kinetiği hakkında bilgileri edinebilir ve geliştirebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Kimya bilgisi edinmek
  2. Kimya alanındaki fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisi kazanmak
  3. Kimya teorik ve pratik bilgilerinin temelini alarak bu temeli kimya endüstrisinde ileri çalışmalara uygulayabilme becerisi kazanmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulguları sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Sınıf ve laboratuar içi grup çalışmaları yaparak liderlik ve grup üyesi olarak çalışma becerisi kazanmak
  6. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  8. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
  9. Önerilen çözümlerin sosyal ve küresel önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Elektrokimyasal kinetik ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Kimya bilgisi edinmek
  2. Evrensel problemlerin çözümünde kimya ilkelerinden ve yasalarından faydalanmak
  3. Malzemeler arasındaki ilişkileri ve yapısal özellikleri araştırmak ve yorumlamak üzere deneysel tasarımlar geliştirmek, veri analizi yapmak, klasik teknikleri ve modern cihazları kullanma becerisini edinmek
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulguları sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Kimya temelli olayları ve olguları anlama, yorumlama ve kavramsallaştırma becerisine sahip olmak
  6. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Kimyasal hesaplama, moleküler modelleme, veri elde etme ve veritabanı kullanımı için bilgisayar kullanım becerisi edinmek
  9. Mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Enerji depolamanın rolü, enerji ile elektrik arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Kimya bilgisi edinmek
  2. Kimya temel kavramlarını ve kanunlarını teori ve uygulamada tanımlamak
  3. Evrensel problemlerin çözümünde kimya ilkelerinden ve yasalarından faydalanmak
  4. Kimya teorik ve pratik bilgilerinin temelini alarak bu temeli kimya endüstrisinde ileri çalışmalara uygulayabilme becerisi kazanmak
  5. Bilginin nasıl analiz edileceğini ve yorumlanacağını öğrenmek ve disiplin içi ve disiplinler arası alanlarda uygulamak
  6. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  8. Toplumun kimya alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip olmak
  9. Önerilen çözümlerin sosyal ve küresel önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Elektrokimyaya giriş
2. hafta: Elektrolitler ve İletkenlik
3. hafta: Taşıma Sayıları
4. hafta: Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği
5. hafta: Debye-Huckel Teorisi
6. hafta: Debye-Huckel Teorisi Uygulamaları
7. hafta: Elektrokimyada Termodinamik Kavramlar
8. hafta: Ara Sınav-Applications
9. hafta: Elektrokimyasal Kinetik
10. hafta: Nerst Denklemi ve Hücreler
11. hafta: Piller ve Yakıt Hücreleri
12. hafta: Elektrokimyasal Enerji Kaynakları
13. hafta: Korozyon
14. hafta: Elektrokimya uygulamaları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: D.T. Sawyer, Electrochemistry for chemists, 2nd edition, 1995
M.A. Brett, A.M. Oliveria Brett, Electrochemistry, Principles, methods, and applications, 1994
Önerilen kaynaklar: D.T. Sawyer, Electrochemistry for chemists, 2nd edition, 1995
M.A. Brett, A.M. Oliveria Brett, Electrochemistry, Principles, methods, and applications, 1994
A.J. Bard, L.R. Faulkner, Electrochemical methods, fundamental and applications, 2nd edition, 2001
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 2
Ödev: 3 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 8
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->