ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( KİM 663 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Fizikokimya II
Ders kodu: KİM 663
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Derslerin sonunda öğrenciler

a) Termodinamik fonksiyonlar, iç enerji, entalpi, entropi, serbest enerji ve kinetik gaz kuramı kavramlarını,
b) Entalpi ve entropinin bir reaksiyonda sıcaklığın fonksiyonuyla nasıl değiştiğini,
c) Toplam entropi değişimi, serbest enerji ve kimyasal dengenin birbiri arasındaki ilişkiyi,
d) Standart şartlar altında bir kimyasal reaksiyonda entalpi, entropi ve serbest enerjideki değişimleri hesaplayabileceklerdir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Termodinamik fonksiyonlar, iç enerji, entalpi, entropi, serbest enerji ve kinetik gaz kuramı kavramlarını tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri seviye Kimya kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Tez çalışmaları için gerekli kimyasal araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Entalpi ve entropinin bir reaksiyonda sıcaklığın fonksiyonuyla nasıl değiştiğini açıklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Toplam entropi değişimi, serbest enerji ve kimyasal dengenin birbiri arasında ilişki kurar

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 4. Standart şartlar altında bir kimyasal reaksiyonda entalpi, entropi ve serbest enerjideki değişimleri hesaplar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Termodinamik fonksiyonlar
2. hafta: Termodinamik fonksiyonlar
3. hafta: Kinetik gaz kuramı
4. hafta: Kinetik gaz kuramı
5. hafta: Termodinamiğin temel yasaları
6. hafta: Termodinamiğin temel yasaları
7. hafta: Termodinamiğin temel yasaları ve uygulamalar
8. hafta: Termodinamik eşitlikler
9. hafta: Sınav
10. hafta: Termokimya, tepkime iç enerjisi, tepkime entalpisi
11. hafta: Termokimya, tepkime iç enerjisi, tepkime entalpisi
12. hafta: Kimyasal denge
13. hafta: Kimyasal tepkimeye ilişkin niceliklerin sıcaklıkla değişmesi
14. hafta: Kimyasal tepkimeye ilişkin niceliklerin sıcaklıkla değişmesi
15. hafta*: Konuların genel değerlendirilmesi
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Gilbert W. Castellan, “Physical Chemistry”, 1983. Gordon M. Barrow:” Physical chemistry”, London, 1988. P.W. Atkins:” Concepts in physical chemistry”, London, 1995. Charles Lawrence, Alison Rodger, Richard Compton:” Foundations of physical chemistry”, New York, 1996. Lionel M. Raff, “Principles of Physical Chemistry”, 2001. David W. Ball, “Physical Chemistry”, 2002. Ira Levine, “Physical Chemistry”, 2008. Carl W. Garland, Joseph W. Nibler, David P. Shoemaker, “Experiments in Physical Chemistry”, 2008. Peter Atkins, Julio de Paula, “Physical Chemistry”, 2009.
Önerilen kaynaklar: Gilbert W. Castellan, “Physical Chemistry”, 1983. Gordon M. Barrow:” Physical chemistry”, London, 1988. P.W. Atkins:” Concepts in physical chemistry”, London, 1995. Charles Lawrence, Alison Rodger, Richard Compton:” Foundations of physical chemistry”, New York, 1996. Lionel M. Raff, “Principles of Physical Chemistry”, 2001. David W. Ball, “Physical Chemistry”, 2002. Ira Levine, “Physical Chemistry”, 2008. Carl W. Garland, Joseph W. Nibler, David P. Shoemaker, “Experiments in Physical Chemistry”, 2008. Peter Atkins, Julio de Paula, “Physical Chemistry”, 2009.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->