ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( KİM 664 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İstatiksel Termodinamik
Ders kodu: KİM 664
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Derslerin sonunda öğrenciler

a) Termodinamik haller ve termodinamiğin kanunları,
b) Termodinamik fonksiyonlar ve denge şartları,
c) Faz değişimi ve denge,
d) Olasılık ve istatiksel ve entropi,
e) Maxwell Boltzmann istatikselleri ve gazların kinetik teorisi hakkında bilgilere sahip olacaklar
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. termodinamik haller ve termodinamiğin kanunlarını yorumlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri seviye Kimya kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Tez çalışmaları için gerekli kimyasal araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Termodinamik fonksiyonlar ve denge şartlar kavramlarını tartışır

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Faz değişimi ve dengeyi gözlemler

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 4. Olasılık ve istatiksel entropiyi kullanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 5. Maxwell Boltzmann istatikselleri ve gazların kinetik teorisinden faydalanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Termodinamik haller ve termodinamiğin kanunları
2. hafta: Termodinamiğin ikinci kanunu ve entropi
3. hafta: Termodinamiğin ikinci kanunu ve entropi
4. hafta: Termodinamik fonksiyonlar ve denge şartları
5. hafta: Termodinamik fonksiyonlar ve denge şartları
6. hafta: Faz değişimi ve denge
7. hafta: Faz değişimi ve denge
8. hafta: Olasılık ve istatiksel ve entropi
9. hafta: Olasılık ve istatiksel ve entropi
10. hafta: Maxwell Boltzmann istatikselleri
11. hafta: Maxwell Boltzmann istatikselleri
12. hafta: Arasınav
13. hafta: Gazların kinetik teorileri
14. hafta: Gazların kinetik teorileri
15. hafta*: Konuların genel değerlendirilmesi
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Francis W. Sears, Gerhard L. Salinger:” Thermodynamics, Kinetic Theory, and Statistical Thermodynamics”, 3rd edition, Addison-Wesley Pub Co, New York, 1975. Terrell L. Hill:” An Introduction to Statistical Thermodynamics”, Dover Pubns, New York, 1987. P.W. Atkins:”Physical Chemistry”, London, 1998. Donald A. McQuarrie:” Molecular Thermodynamics”, New York, 1999. Thomas Engel, Philip Reid, “Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics”, 2009. Normand M. Laurendeau, “Statistical Thermodynamics: Fundamentals and Applications”, 2010. Stanley I. Sandler, “An Introduction to Applied Statistical Thermodynamics”, 2010.
Önerilen kaynaklar: Francis W. Sears, Gerhard L. Salinger:” Thermodynamics, Kinetic Theory, and Statistical Thermodynamics”, 3rd edition, Addison-Wesley Pub Co, New York, 1975. Terrell L. Hill:” An Introduction to Statistical Thermodynamics”, Dover Pubns, New York, 1987. P.W. Atkins:”Physical Chemistry”, London, 1998. Donald A. McQuarrie:” Molecular Thermodynamics”, New York, 1999. Thomas Engel, Philip Reid, “Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics”, 2009. Normand M. Laurendeau, “Statistical Thermodynamics: Fundamentals and Applications”, 2010. Stanley I. Sandler, “An Introduction to Applied Statistical Thermodynamics”, 2010.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 12 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->