ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( KİM 665 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İstatiksel Mekanik ve Spektroskopi
Ders kodu: KİM 665
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Derslerin sonunda öğrenciler

a) Dönen moleküllerin istatiksel mekanik spektrumları,
b) İki atomlu moleküllerin titreşim, Raman ve elektronik spektrumları,
c) Spektroskopik verilerden termodinamik fonksiyonların hesaplanmasını öğrenecekler.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Dönen moleküllerin istatiksel mekanik spektrumlarını analiz eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri seviye Kimya kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Tez çalışmaları için gerekli kimyasal araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. İki atomlu moleküllerin titreşim, Raman ve elektronik spektrumlarını yorumlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Spektroskopik verilerden termodinamik fonksiyonlarını hesaplar

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Spektroskopik teknikler
2. hafta: Spektroskopik teknikler
3. hafta: Dönen moleküllerin istatiksel mekanik spektrumları
4. hafta: Dönen moleküllerin istatiksel mekanik spektrumları
5. hafta: İki atomlu moleküllerin titreşim spektrumları


6. hafta: İki atomlu moleküllerin titreşim spektrumları
7. hafta: İki atomlu moleküllerin elektronik spektrumları
8. hafta: İki atomlu moleküllerin elektronik spektrumları
9. hafta: İki atomlu moleküllerin Raman Spektrumları
10. hafta: İki atomlu moleküllerin Raman Spektrumları
11. hafta: Çok atomlu moleküllerin titreşim spektrumları
12. hafta: Arasınav
13. hafta: Spektroskopik verilerden termodinamik fonksiyonların hesaplanması
14. hafta: Spektroskopik verilerden termodinamik fonksiyonların hesaplanması
15. hafta*: Konuların genel değerlendirilmesi
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Terrell L. Hill:” An Introduction to Statistical Thermodynamics”, Dover Pubns, New York, 1987. G. Allen, H. O. Pritchard,Statistical mechanics and spectroscopy, London: Butterworths, 1974, 1. Andrew Maczek, Statistical Thermodynamics, Oxford University Press, 1998, J. Michael Hollas, Modern Spectroscopy, 3rd Edition, 1996. Barbara H. Stuart, Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons Inc., 2004, E. Smith, Geoffrey Dent, Ewen Smith, Modern Raman Spectroscopy, John Wiley & Sons Inc., 2005. Thomas Engel, Philip Reid, “Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics”, 2009.
Önerilen kaynaklar: Terrell L. Hill:” An Introduction to Statistical Thermodynamics”, Dover Pubns, New York, 1987. G. Allen, H. O. Pritchard,Statistical mechanics and spectroscopy, London: Butterworths, 1974, 1. Andrew Maczek, Statistical Thermodynamics, Oxford University Press, 1998, J. Michael Hollas, Modern Spectroscopy, 3rd Edition, 1996. Barbara H. Stuart, Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons Inc., 2004, E. Smith, Geoffrey Dent, Ewen Smith, Modern Raman Spectroscopy, John Wiley & Sons Inc., 2005. Thomas Engel, Philip Reid, “Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics”, 2009.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 12 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->