ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( MAK 241 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Termodinamiğin Prensipleri
Ders kodu: MAK 241
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Alp Er KONUKMAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3,5 ()
Yılı, Dönemi: 2018, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Ders, termodinamiğin temel kavramlarını ve bunların mühendislik uygulamalarındaki kullanımını öğretmeyi hedeflemektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Enerjinin temel kavramlarını anlama

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir
  2. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik donanımlarını makine mühendisliği ile ilişkili problemlerde uygulama yeteneğine sahiptir
  3. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
  4. Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve etkili bir şekilde kullanır
  5. Modern mühendislik araçlarını kullanarak bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci tasarlar ve analiz eder
  6. Ekonomik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik kısıtlamaları dahilinde güncel sorunlara mühendislik çözümleri arar
  7. Mekanik ve termal sistemler alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir
  8. Sistem dinamiği, kontrol ve enerji alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Thermodinamik problemlerini çözümleyebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir
  2. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik donanımlarını makine mühendisliği ile ilişkili problemlerde uygulama yeteneğine sahiptir
  3. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
  4. Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve etkili bir şekilde kullanır
  5. Modern mühendislik araçlarını kullanarak bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci tasarlar ve analiz eder
  6. Deneysel, matematiksel model ve bilgisayar ortamında simülasyon çalışmaları yapar, verileri analiz eder ve sonuçlarını yorumlar
  7. Teknik iletişim metodu olarak teknik resimi, bilgisayarlı çizim, tasarım ve analiz programlarını etkin olarak kullanır
  8. Ekonomik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik kısıtlamaları dahilinde güncel sorunlara mühendislik çözümleri arar
  9. Mekanik ve termal sistemler alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir
  10. Sistem dinamiği, kontrol ve enerji alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Enerji verimliliğini çözümleyebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir
  2. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik donanımlarını makine mühendisliği ile ilişkili problemlerde uygulama yeteneğine sahiptir
  3. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
  4. Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve etkili bir şekilde kullanır
  5. Modern mühendislik araçlarını kullanarak bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci tasarlar ve analiz eder
  6. Deneysel, matematiksel model ve bilgisayar ortamında simülasyon çalışmaları yapar, verileri analiz eder ve sonuçlarını yorumlar
  7. Ekonomik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik kısıtlamaları dahilinde güncel sorunlara mühendislik çözümleri arar
  8. Mekanik ve termal sistemler alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir
  9. Sistem dinamiği, kontrol ve enerji alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş ve Temel Kavramlar
2. hafta: Enerji Geçişleri ve Genel Enerji Çözümlemesi
3. hafta: Termodinamiğin Birinci Kanunu
4. hafta: Saf Maddelerin Özellikleri
5. hafta: İdeal Gaz ve Diğer Hal Denklemleri
6. hafta: Kapalı Sistemlerin Enerji Çözümlemesi
7. hafta: Kontrol Hacmi için Kütlenin Korunumu
8. hafta: Kontrol Hacmi için Enerjinin Korunumu
9. hafta: Ara Sınav Haftası
10. hafta: Yatışkın Olmayan Süreçlerin Enerji Çözümlemesi
11. hafta: Termodinamiğin İkinci Kanunu
12. hafta: İkinci Kanun Açısından Güç Çevrimleri ve Verimlilikleri
13. hafta: İkinci Kanun Açısından Güç Çevrimleri ve Verimlilikleri
14. hafta: Entropi
15. hafta*: Kullanılabilirlik (Ekserji)
16. hafta*: Final Haftası
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Balmer R.T. (2010). Modern Engineering Thermodynamics, Elsevier Academic, USA.

Çengel Y.A., M.A. Boles (2015). Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th Ed., McGraw-Hill Education, USA.

Moran M.J., H.N. Shapiro, D.D. Boettner, M.B. Bailey (2015). Principles of Engineering Thermodynamics, SI Version, 8th Ed., John Wiley & Sons, USA.

Tosun İ. (2015). Thermodynamics, Principles and Applications, World Scientific, USA.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 2,3,4,5,6,7,8,11,12,13 25
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 10 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->