ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( MAK 242 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Termodinamik Uygulamaları
Ders kodu: MAK 242
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Alp Er KONUKMAN
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2019, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ME 241 (minimum DD)
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, buhar güç sistemleri, gaz güç sistemleri, soğutma ve ısı pompası sistemleri, pisikometrik uygulamalar ve kimyasal uygulamaları içeren termodinamiğin en genel mühendislik uygulamalarını sunmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Buhar güç ve gaz güç sistemlerinin termodinamik modellerini geliştirebilme ve çözümleyebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir
  2. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
  3. Ekonomik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik kısıtlamaları dahilinde güncel sorunlara mühendislik çözümleri arar
  4. Mekanik ve termal sistemler alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Soğutma çevrimlerinin temel varsayımları ve bileşenlerini anlama.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir
  2. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
  3. Ekonomik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik kısıtlamaları dahilinde güncel sorunlara mühendislik çözümleri arar
  4. Mekanik ve termal sistemler alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Kullanılabilirlik analizi yapabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir
  2. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
  3. Ekonomik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik kısıtlamaları dahilinde güncel sorunlara mühendislik çözümleri arar
  4. Mekanik ve termal sistemler alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Kimyasal Reaksiyonlar ve Yanma
2. hafta: Kullanılabilirlik Çözümlemesi
3. hafta: Buhar Güç Sistemleri
4. hafta: Buhar Güç Sistemleri
5. hafta: Gaz Güç Sistemleri
6. hafta: Gaz Güç Sistemleri
7. hafta: Soğutma ve Isı Pompası Sistemleri
8. hafta: Soğutma ve Isı Pompası Sistemleri
9. hafta: Ara Sınav, Termodinamik Özellik Bağıntıları
10. hafta: Termodinamik Özellik Bağıntıları
11. hafta: Gaz Karışımları
12. hafta: Gaz-Buhar Karışımları ve İklimlendirme
13. hafta: Kimyasal Denge ve Evre Dengesi
14. hafta: Kimyasal Denge ve Evre Dengesi
15. hafta*:
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Çengel Y.A., M.A. Boles (2015). Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th Ed., McGraw-Hill Education, USA.
Önerilen kaynaklar: Moran M.J., H.N. Shapiro, D.D. Boettner, M.B. Bailey (2015). Principles of Engineering Thermodynamics, SI Version, 8th Ed., John Wiley & Sons, USA.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 35
Final sınavı: 16 35
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 13
Ders dışı bireysel çalışma: 2 13
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 13
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 11
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 14 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->