ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( MAK 302 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mühendislik Sistemlerinde Optimizasyon
Ders kodu: MAK 302
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Alp Er KONUKMAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3,4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MATH 214 (minimum DD)
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı, klasik optimizasyon kuramının temellerini ve mühendislik uygulamalarındaki kullanımını sunmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Klasik optimizasyon kuramının temellerini anlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. mühendislik optimizasyon problemlerini formüle edebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
  2. Modern mühendislik araçlarını kullanarak bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci tasarlar ve analiz eder

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. mühendislik optimizasyon problemlerini çözebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir
  2. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik donanımlarını makine mühendisliği ile ilişkili problemlerde uygulama yeteneğine sahiptir
  3. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
  4. Modern mühendislik araçlarını kullanarak bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci tasarlar ve analiz eder

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Klasik optimizasyon kuramına giriş
2. hafta: Kavramlar ve matematik altyapı
3. hafta: Kısıtlamasız tek boyutlu optimizasyon
4. hafta: Kısıtlamasız tek boyutlu optimizasyon ve mühendislik örnekleri
5. hafta: Kısıtlamasız çok boyutlu optimizasyon
6. hafta: Ara Sınav 1, Kısıtlamasız çok boyutlu optimizasyon
7. hafta: Kısıtlamasız çok boyutlu optimizasyon ve mühendislik örnekleri
8. hafta: Lineer programlama
9. hafta: Lineer programlama ve mühendislik örnekleri
10. hafta: Doğrusal olmayan programlama
11. hafta: Doğrusal olmayan programlama ve mühendislik örnekleri
12. hafta: Ara Sınav 2, Tam sayı programlama
13. hafta: Tam sayı ve karışık tam sayı programlama
14. hafta: Proje sunumları
15. hafta*:
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ravindran A., K.M. Ragsdell K.M., G.V. Reklaitis (2006). Engineering Optimization, Methods and Applications, 2nd Edition, John Wiley & Sons.
Önerilen kaynaklar: Rao S.S. (2009). Engineering Optimization, Theory and Practice, 4th Edition, John Wiley & Sons.

Sioshansi R., A.J. Conejo (2017). Optimization in Engineering, Models and Algorithms, Springer International.

Belegundu A.S., T.R. Chandrupatla (2011). Optimization Concepts and Applications in Engineering, 2nd Edition,Cambridge University Press.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6,12 50
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 11
Ders dışı bireysel çalışma: 3 11
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 20 1
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 3 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->