ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( MAT 114 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Lineer Cebir II
Ders kodu: MAT 114
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mustafa AKKURT
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 4 (3+2+0)
Yılı, Dönemi: 1, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Lineer denklem ve ispat teknikleri hakkında bilgiler vermek
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İspat teknikleri becerisini geliştirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  3. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
  5. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. lineer deklem sistemlerinin ve özdeğerlerin hesaplanması için çözüm teknikleri kullanabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilerini edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. lineer bağımsızlığın matematiksel içeriğini yorumlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilerini edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Lineer dönüşümler, Lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntüsü
2. hafta: Lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntüsü, rank ve sıfırlılık, Lineer dönüşümün matris gösterimi
3. hafta: matrislerin vektör uzayı, lineer dönüşümlerin vektör uzayı,
4. hafta: Karekteristik ve minimum polinom, özdeğerler, özvektörler, Quiz I
5. hafta: Cayley-Hamiton teoremi,
6. hafta: Köşegenleştirme, benzerlik
7. hafta: Öklid uzaylarının lineer dönüşümü, hermitsel ve üniter dönüşümler, Ara Sınav I
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: ortagonal dönüşümler, Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi
10. hafta: pozitiv tanımlı matrisler, bilineer formlar, Quiz II
11. hafta: kuadretik formlar, kuadretik formlar için atalet teoremi
12. hafta: Kananik Formlar: Jordan Form, Rasyonel Kanonic Form
13. hafta: Jordan Form, Rasyonel Kanonic Form, Ara Sınav II
14. hafta: Tekrar
15. hafta*: Tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1) Elementary Lineer Algebra 7th Ed. Bernard Kolman ve David R. Hill
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->