ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( MAT 202 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Matematik IV
Ders kodu: MAT 202
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Ayşe SÖNMEZ
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2/4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: YOK
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Mühendislik ve Bilimde Uygulamalar; Devre Teorisi ve Elektro Manyetik Alan Teorisi çalışılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 3. Matematikle diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve çok disiplinli sorunlara matematiksel modeller önermek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Çok Katlı İntegraller: İkiKatlı İntegraller ve Özellikleri
2. hafta: İki Katlı İntegrallerin İterasyonu, Has Olmayan İntegraller ve Ortalama Değer Teoremi
3. hafta: Polar Koordinatlarda İki Katlı İntegraller
4. hafta: Üç Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegrallerde Değişken Değişimi
5. hafta: Çok Katlı İntegrallerin Uygulamaları
6. hafta: 1. Arasınav
7. hafta: Vektör ve Skaler Alanlar, Korunumlu Alanlar
8. hafta:
Line integrals, line integrals of vector fields, independence of path
9. hafta: Yüzeyler ve Yüzey İntegralleri

10. hafta: Yüzey İntegrallerinin Uygulamaları
11. hafta: 2. Arasınav
12. hafta: Gradient, Diverjans, Rotasyonel

13. hafta: Düzlemde Green Teoremi
14. hafta: Diverjans ve Stokes Teoremleri
15. hafta*: Genel Tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. G.M. Fikhtengol’ts, “The Fundamentals of Mathematical Analysis”
2. W. R. Parzynski, “Introduction to the Mathematical Analysis”
3. Murray R. Spiegel, “Advanced Calculus”
4. Wilfred Kaplan, “Advanced Calculus”
5. R. A. Adams and Christopher Essex, “Calculus”
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2,4,6,8,10 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->