ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( MAT 302 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kompleks Analiz II
Ders kodu: MAT 302
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Engin HALİLOĞLU
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisinin bazı ileri konularını öğretmek ve uygulamalarını yapmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Rezidü teoremi ve rezidü teoreminin reel integrallerin hesaplanmasına uygulanmasını kavrayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Konform tasvir teorisinin genel ilkelerini açıklayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Laplace ve Fourier Dönüşümlerini kavrayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Rezidü Kavramı, Rezidü Teoremi.
2. hafta: Rezidü Teoreminin Reel İntegrallerin Hesaplanmasına Uygulamaları.
3. hafta: Argüman İlkesi, Rouche ve Hurwitz Teoremleri.
4. hafta: Sonsuz Çarpımlar, Weierstrass Formülü.
5. hafta: Tam ve Meromorf Fonksiyonların Sonsuz Çarpım Şeklinde Gösterimi, Mittag-Leffler Formülü.
6. hafta: Analitik Devam Kavramı, Regüler Bir Fonksiyonun Analitik Devamı.
7. hafta: Analitik Devam için Weierstrass Yöntemi.
8. hafta: Konform Tasvirler Teorisinin Genel Prensipleri.
Arasınav I
9. hafta: Riemann Tasvir Teoremi.
10. hafta: Riemann-Schwarz Simetriklik Prensibi, Christoffel- Schwarz Formülü.
11. hafta: Cauchy Çekirdeği ile İfade Edilebilen Fonksiyonlar.
12. hafta: Parametreye Bağlı Bir İntegralin Regülerliği.
13. hafta: Laplace Dönüşümü.
14. hafta: Arasınav II
15. hafta*: Fourier Dönüşümü.
16. hafta*: Final sınavı.
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: A.I. Markushevich “Theory of Functions of a Complex Variable”
Ruel V. Churchill, James Ward Brown, “Complex variables and applications”
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8, 14 60
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 5 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->