ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( MAT 434 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sınır Değer Problemleri
Ders kodu: MAT 434
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mansur İSGENDEROĞLU (İSMAİLOV)
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MAT 305
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, fiziksel yasaların birer sonucu olan matematik denklemleri ve sınır koşullarını içeren sınır değer problemlerinin çözümüne ilişkin temel yöntemlerin tanıtılmasıdır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sınır değer problemlerinin çözümüne ilişkin temel yöntemleri kavrayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Diğer bilim dallarına ve mühendisliğe matematiksel uygulamalar becerisi kazanma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 3. Matematik modelleme yeteneğini benimseme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Fiziksel Problemlerin Matematik Modeli, Matematik Fiziğin Standart Denklemleri
2. hafta: Sınır-değer problemlerinin çözümlerinin varlığı ve tekliği
3. hafta: Değişkenlerine ayrılmış ve D' Alambert çözümleri
4. hafta: Fourier serileri ve Fourier dönuşümleri
5. hafta: Fourier dönüşümlerinin uygulamaları
6. hafta: Green fonksiyonu yöntemi
7. hafta: Strum-Liouville özdeğer problemi
8. hafta: Özfonksiyonlar cinsinden açılım ve tamlık teoremleri
9. hafta: Arasınav
10. hafta: Kartezyen Koordinatlarda sınır-değer problemleri
11. hafta: Kartezyen Koordinatlarda sınır-değer problemleri
12. hafta: Bessel fonksiyonları ve Legendre polinomları
13. hafta: Silindirik koordinatlarda sınır-değer problemleri
14. hafta: Küresel koordinatlarında sınır-değer problemleri
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Partial Differential Equations and Boundary - Value Problems with Applications (Mark A. Pinsky)
Boundary Value Problems (Chy Y. Lo)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 112, 3 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 7 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 7 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->