ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( MAT 443 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Grup Teori
Ders kodu: MAT 443
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mustafa AKKURT
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: İspat tekniklerini becerisini kazandırma ve geliştirmek

   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İspat tekniklerini becerisi geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilerini edinmek
  2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  3. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Soyut düşünme yeteneğini geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  2. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  3. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilerini edinmek
  2. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek
  3. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Grup tanımı ve grup örnekleri
2. hafta: Altgruplar
3. hafta: Devirli gruplar
4. hafta: Kalan sınıflar, Lagrange teoremi
5. hafta: Normal gruplar, Bölüm grupları
6. hafta: Normal gruplar, Bölüm grupları , komutatör grubu, (devam)
7. hafta: Ara Sınav I
8. hafta: Gruplarda homomorfizim ve izomorfizim teoremleri
9. hafta: Gruplarda homomorfizim ve izomorfizim teoremleri (devam)
10. hafta: Sylow teoremleri
11. hafta: Sylow teoremleri ve uygulamaları
12. hafta: Normal ve kompozisyon serileri
13. hafta: Ara Sınav I
14. hafta: Nilpotent gruplar
15. hafta*: Tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1) Soyut cebir, Fethi Çallıalp
2) A First Course in Abstract Algebra / 6th ed.,
John B. Fraleigh
3) Topics in Algebra, I. N. Herstein
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7, 13 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 8
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->