ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Syllabus ( BTEC 662 )


   Basic information
Course title: Modern Applications of Food Biotechnology
Course code: BTEC 662
Lecturer: Assoc. Prof. Dr. Müge İŞLETEN HOŞOĞLU
ECTS credits: 7,5
GTU credits: 3 (3+0+0)
Year, Semester: 2023-2024, Fall
Level of course: Third Cycle (Doctoral)
Type of course: Area Elective
Language of instruction: English
Mode of delivery: Face to face
Pre- and co-requisites: none
Professional practice: No
Purpose of the course: To gain knowledge about the use of living organisms such as microorganisms, plants and animals, and the metabolites (enzymes, etc.) isolated from these organisms in the production of new food products and sustainable, functional food additives/ingredients, fermentation technologies, fermented products, genetic modification applications in food industry and their examination in terms of food safety, waste management and evaluation of by-products in the food industry, to be informed about food biopreservation, rapid food analysis techniques
   Learning outcomes Up

Upon successful completion of this course, students will be able to:

 1. 1. To be informed about products that are obtained by using food biotechnology and have economic value

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Sağlık, tarım, gıda, çevre ve enerji gibi insan hayatı için kritik öneme sahip alanlardaki ihtiyaç ve sorunlara biyoteknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak çözüm üretebilmek
  8. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  9. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  10. Bilimsel toplantılar, sektör buluşmaları, eğitim toplantıları gibi farklı ortamların gereklerine uygun, etkileyici sunumlar yapabilmek
  11. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 2. To have knowledge about the important bacteria, mold,yeast and algae species and their properties in terms of food biotechnology

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Usüllerine uygun olarak, uluslararası standartlarda kaliteli bilimsel makaleler ve tezler yazabilmek
  11. Bilimsel toplantılar, sektör buluşmaları, eğitim toplantıları gibi farklı ortamların gereklerine uygun, etkileyici sunumlar yapabilmek
  12. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak
  13. Akademik etik ve biyoetik ilkelerine saygılı olmak ve bu ilkelerin değişen şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde güncellenmesine katkı sağlamak

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 3. To be informed about the use of traditional and modern biotechnological methods in plant and animal food production

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında başarılı bir girişimci olabilmek için gerekli temel bilgilere sahip olmak
  6. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 4. To be informed about the use of biotechnological methods in the production of food raw materials and additives

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 5. To have knowledge about genetically modified organisms

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 6. To be informed about biopreservatives used in food biotechnology, rapid test analysis methods

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Term paper
   Contents Up
Week 1: Giving information about the course and how the course will progress, Introduction to food biotechnology
Week 2: Important Bacteria Species for Food Biotechnology and Their Characteristics
Week 3: Important Fungi and Yeast Species for Food Biotechnology and Their Characteristics
Week 4: Fermentation technologies in food industry I
Week 5: Fermentation technologies in food industry II
Week 6: Fermentation technologies in food industry III
Week 7: Application of Enzymes in Food Biotechnology
Week 8: Application of Enzymes in Food Biotechnology-MidTerm Exam
Week 9: Genetically modified foods
Week 10: Production of high value added food ingredients through biotechnology
Week 11: Waste management and evaluation of by-products in the food industry
Week 12: Biological rapid test/analysis methods for the food industry
Week 13: Food bioproservation
Week 14: The development, current status and development potential of food biotechnology in the world and in Turkey
Week 15*: -
Week 16*: Final Exam
Textbooks and materials: Ders notları, önerilen kitaplar, güncel makaleler
Lecture notes, recommended books, articles
Recommended readings: 1. Prof. Dr. Necla Aran. Gıda Biyoteknolojisi. Nobel Yayınları
2. Food Microbiology and Biotechnology Safe and Sustainable Food Production. 2020. Edited by. Guadalupe Virginia Nevárez-Moorillón, Arely Prado-Barragán, José Luis Martínez-Hernández, Cristóbal Noé Aguilar. Apple Academic Press, Inc.
3. Enzymes in Food Biotechnology. Production, applications and future prospects. 2019. Edited by Mohammed Kuddus. Academic Press
4. Food Biotechnology. 2006. Edited by Kalidas Shetty, Gopinadhan Paliyath, Anthony Pometto, Robert E. Levin, Taylor & Francis Group.

  * Between 15th and 16th weeks is there a free week for students to prepare for final exam.
Assessment Up
Method of assessment Week number Weight (%)
Mid-terms: 8 30
Other in-term studies: 7,14 30
Project: 0
Homework: 0
Quiz: 0
Final exam: 16 40
  Total weight:
(%)
   Workload Up
Activity Duration (Hours per week) Total number of weeks Total hours in term
Courses (Face-to-face teaching): 3 14
Own studies outside class: 5 14
Practice, Recitation: 0 0
Homework: 0 0
Term project: 0 0
Term project presentation: 3 2
Quiz: 0 0
Own study for mid-term exam: 30 1
Mid-term: 3 1
Personal studies for final exam: 30 1
Final exam: 3 1
    Total workload:
    Total ECTS credits:
*
  * ECTS credit is calculated by dividing total workload by 25.
(1 ECTS = 25 work hours)
-->