ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Syllabus ( BTEC 565 )


   Basic information
Course title: Microorganisms in Industrial Biotecnology
Course code: BTEC 565
Lecturer: Assoc. Prof. Dr. Müge İŞLETEN HOŞOĞLU
ECTS credits: 7,5
GTU credits: 3 (3+0+0)
Year, Semester: 2022-2023, Fall
Level of course: Second Cycle (Master's)
Type of course: Area Elective
Language of instruction: English
Mode of delivery: Face to face
Pre- and co-requisites: none
Professional practice: No
Purpose of the course: The aim of this course is to teach students the basic concepts of microbiology, microbial metabolism, Giving information about metabolic diversity in microorganisms Teaching the relationship between microbial metabolism and bioprocess engineering, Different microorganisms and their industrial biotechnology application examples
   Learning outcomes Up

Upon successful completion of this course, students will be able to:

 1. To be able to understand the basics of microbiology, the basic requirements of the microbiology laboratory

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  6. Günümüz bilim ve iş dünyasında ihtiyaç duyulan iletişim becerilerine sahip olmak ve yazışma, tartışma, raporlama ve sunu tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 2. Understanding catabolic and anabolic pathways in microorganisms

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  6. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  7. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  8. Günümüz bilim ve iş dünyasında ihtiyaç duyulan iletişim becerilerine sahip olmak ve yazışma, tartışma, raporlama ve sunu tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilmek
  9. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 3. Learning primary and secondary metabolism

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  6. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  7. Günümüz bilim ve iş dünyasında ihtiyaç duyulan iletişim becerilerine sahip olmak ve yazışma, tartışma, raporlama ve sunu tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilmek
  8. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 4. Understand the basics and control of microbial growth

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  5. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  6. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  7. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 5. Understanding the microbial genetic basics

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  5. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  6. Günümüz bilim ve iş dünyasında ihtiyaç duyulan iletişim becerilerine sahip olmak ve yazışma, tartışma, raporlama ve sunu tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
 6. To be able to comment on the industrial applications of different microorganisms

  Contribution to Program Outcomes

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  6. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  7. Günümüz bilim ve iş dünyasında ihtiyaç duyulan iletişim becerilerine sahip olmak ve yazışma, tartışma, raporlama ve sunu tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilmek
  8. Biyoteknoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve etik ilkeler çerçevesinde iş yapabilmek

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Seminar/presentation
   Contents Up
Week 1: Giving information about the course and how the course will progress, Introduction to microbial biotechnology
Week 2: An overview of the microbiological foundations
Week 3: Microbial cell structure & function I
Week 4: Microbial cell structure & function II
Week 5: Microbial metabolism
Week 6: Microbial kinetic &control
Week 7: Microbial genetics &gen transfer- Student presentations I
Week 8: A general view of microorganisms used in industrial biotechnology-Mid-term exam
Week 9: Fermentation process & ındustrial applications
Week 10: Microbial biomass productions
Week 11: Microalgal biotechnology
Week 12: Plant cell culture basics & applications
Week 13: Mammalian cell culture basics & applications
Week 14: Viruses- Student presentations II
Week 15*: -
Week 16*: Final exam
Textbooks and materials: Ders notları, ilgili kitaplar ve makaleler
Recommended readings: 1.Madigan, M. T. Martinko,Bender, K.S, Buckley, D,H., David A., Stahl, D, A., Thomas Brock, T. “Brock Biology of Microorganisms”, Pearson Education, (2014). 2. Schaechter, M. “Encyclopedia of Microbiology” Third Ed., Elsevier, (2009). 3.Okafor, N. “Modern Industrial Microbiology and Biotechnology”, Science Publishers, (2007). 4. Madigan, M. T., Martinko, P.V., Dunlap, D.P., Clark, “Brock Biology of Microorganisms”, Pearson Education, 12 th Edition (2009). 5. Bauman, R. W., "Microbiology", Pearson Education, San Francisco, (2004). 6. Neidhardt, F.C., Ingraham, J. L., Schaechter, M., "Physiology of the Bacterial Cell: A Molecular Approach", Sinauer Associates, (1990).
  * Between 15th and 16th weeks is there a free week for students to prepare for final exam.
Assessment Up
Method of assessment Week number Weight (%)
Mid-terms: 8 30
Other in-term studies: 7,14 30
Project: 0
Homework: 0
Quiz: 0
Final exam: 16 40
  Total weight:
(%)
   Workload Up
Activity Duration (Hours per week) Total number of weeks Total hours in term
Courses (Face-to-face teaching): 3 14
Own studies outside class: 5 14
Practice, Recitation: 0 0
Homework: 0 0
Term project: 0 0
Term project presentation: 1 2
Quiz: 0 0
Own study for mid-term exam: 24 1
Mid-term: 3 8
Personal studies for final exam: 24 1
Final exam: 3 1
    Total workload:
    Total ECTS credits:
*
  * ECTS credit is calculated by dividing total workload by 25.
(1 ECTS = 25 work hours)
-->