ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Syllabus ( TTI 519 )


   Basic information
Course title: Entrepreneurship in Smart City and Transportation Technologies
Course code: TTI 519
Lecturer: Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
ECTS credits: 7.5
GTU credits: 3 (3+0+0)
Year, Semester: 2023, Fall
Level of course: Second Cycle (Master's)
Type of course: Institute elective
Language of instruction: Turkish
Mode of delivery: Face to face
Pre- and co-requisites: none
Professional practice: No
Purpose of the course: The aim of lesson; The aim is to equip students who want to be entrepreneurs in the field of smart cities and transportation technologies with the basic knowledge they will need in establishing and managing a small business, to gain competence in accessing national and international funds, establishing a project team and preparing a project proposal.
   Learning outcomes Up

Upon successful completion of this course, students will be able to:

 1. Existing projects on smart city and transportation technologies are examined and the sector needs are analyzed.

  Contribution to Program Outcomes

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Bağımsız olarak araştırma ve girişimcilik projelerini tasarlamak ve yürütmek (7)
  3. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak (8)
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Term paper
 2. Establish a team to develop new project ideas and determine methods and strategies.

  Contribution to Program Outcomes

  1. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)
  2. Bağımsız olarak araştırma ve girişimcilik projelerini tasarlamak ve yürütmek (7)
  3. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak (8)
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Term paper
 3. Determines national and international financial resources in the field of smart city and transportation technologies, and prepares and presents R&D and entrepreneurship projects depending on the needs.

  Contribution to Program Outcomes

  1. Bağımsız olarak araştırma ve girişimcilik projelerini tasarlamak ve yürütmek (7)
  2. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak (8)
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

  Method of assessment

  1. Written exam
  2. Term paper
   Contents Up
Week 1: Introduction to entrepreneurship theory, characteristics of the entrepreneur and entrepreneurship.
Week 2: Smart city and transportation concept and entrepreneurship
Week 3: Creativity and Innovation
Week 4: Developing new business ideas and determining originality
Week 5: Developing new business ideas and determining originality
Week 6: Smart city special support programs and priority work areas
Week 7: Midterm exam, Examination of project proposal topics
Week 8: Business plan preparation process - team building and work package preparation
Week 9: Business plan preparation process - budget and financial management
Week 10: Business establishment process, e-commerce and business management
Week 11: National and international calls and funding mechanisms
Week 12: Benefiting from TDZ areas, SME funding mechanisms and crowdfunding
Week 13: Smart transportation entrepreneurship project examples and experience sharing
Week 14: Smart transportation entrepreneurship project examples and experience sharing
Week 15*: -
Week 16*: Final exam
Textbooks and materials: Türkiye’de KOBİ’ler, Tamer Müftüoğlu; Entrepreneurshıp, Hısrıch & Peters.
Recommended readings: -21. Yüzyılda Türkiye'de Kobi'ler - Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Alövsat Müslümov, Literatür Yayıncılık, 2002.
-Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Orhan Küçük, Seçkin Yayıncılık, 2021.
-Alışkanlıkların Gücü, Charles Duhigg, Boyner Yayınları, 2012.
-
  * Between 15th and 16th weeks is there a free week for students to prepare for final exam.
Assessment Up
Method of assessment Week number Weight (%)
Mid-terms: 8 30
Other in-term studies: 0
Project: 12 20
Homework: 0
Quiz: 0
Final exam: 16 50
  Total weight:
(%)
   Workload Up
Activity Duration (Hours per week) Total number of weeks Total hours in term
Courses (Face-to-face teaching): 3 14
Own studies outside class: 3 10
Practice, Recitation: 0 0
Homework: 0 0
Term project: 7 7
Term project presentation: 3 2
Quiz: 0 0
Own study for mid-term exam: 10 2
Mid-term: 2 1
Personal studies for final exam: 10 3
Final exam: 3 1
    Total workload:
    Total ECTS credits:
*
  * ECTS credit is calculated by dividing total workload by 25.
(1 ECTS = 25 work hours)
-->