ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Kimya


Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü 1994 yılında kurulmuş olup Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde eğitim vermektedir. Kuruluşundan beri yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmekte olan bölümümüzde 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı itibariyle lisans öğrencilerine yönelik programımız faaliyete geçecektir. Kimya bölümü Çayırova Yerleşkesi’nde geniş, güçlü ve deneyimli bir akademik kadro ile eğitim - öğretim ve araştırma - geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Araştırma laboratuvarları en modern cihazlarla donatılmış olan kimya bölümünün başlıca çalışma alanları şöyle özetlenebilir;

 • Yenilenebilir enerji alanında kullanılabilecek ışık toplayıcı moleküller
 • Kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaç aktif bileşikler
 • Değişik hastalıkların teşhisi için sensör sistemleri
 • LED ve OLED yapımında kullanılabilecek yeni malzemeler
 • Değişik reaksiyonlarda verim arttırıcı katalizörler
 • Fonksiyonel polimerler
 • Fosfazenler kimyası,
 • Kimyasal sensörler,
 • Makrosiklik bileşikler,
 • Ftalosiyaninler,
 • BODIPY
 • Enzim immobilizasyonu,
 • Biyoteknoloji, biyodizel üretimi,
 • Hesaplamalı kimya,
 • Bilgisayar destekli moleküler dizayn,
 • Adsorpsiyon,
 • İyon değiştirme,
 • Yüzey kimyası,
 • Elektrokimya,
 • İletken polimerler,
 • Prebiyotik üretimi
 • Polimerik sorbentlerin tasarımı ve petrol ve türevlerinin sulardan temizlenmesinde
 • Polimerik sorbentlerin tasarımı ve petrol ve türevlerinin sulardan temizlenmesinde kullanılmasının incelenmesi
 • Polimerik adsorbentler
 • Amfifilik jeller ve özelliklerinin incelenmesi
 • Değişik hastalık ve yaraların iyileştirilmesi için yeni ürünler geliştirilmesi
 • Biyoenerji çalışmaları
 • Kozmetik kimysalları
 • Monomer ve makromonomer sentezi

Bölümümüzde yürütülen bilimsel çalışmalar, Gebze Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (BAP), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve DPT tarafından desteklenmektedir. Kuruluşunun üzerinden az bir süre geçmiş olmasına rağmen, tamamen araştırma ve sanayiye yönelik laboratuvarları en modern cihazlarla donatılmıştır. 2000 yılından bu yana çeşitli yüksek atıflı uluslararası akademik dergilerde 700’den fazla makale yayınlama başarısını göstermiş olan Bölümümüz; Üniversitemize, Ülkemize ve Dünya bilimine temel kimya ve uygulamaları alanında çok önemli bilimsel katkılar sağlamıştır.

Öğretim kadromuz içinde TÜBİTAK Teşvik ödülü, ODTÜ Mustafa Parlar Ödülü, TÜBA GEBİP ödülü, Bilimler Akademisi BAGEP ödülünü almış akademisyenlerimiz yer almaktadır.

Bölüm Laboratuarları:

 • Kromatografi Laboratuvarı
 • Kütle Laboratuvarı
 • X-Işınları Laboratuvarı
 • NMR Laboratuvarı
 • Polimer Sentezi ve Uygulamalar Laboratuvarı
 • Metal-Organik Malzemeler ve Biyosensör Laboratuvarı
 • Spektroskopi Laboratuvarı
 • Anorganik Polimer Laboratuvarı
 • Organik Kimya Laboratuvarı
 • Metal-Organik Sentez Laboratuvarı
 • Biyoinorganik Sentez ve Biyolojik Aktivite Laboratuvarı (BİSBAL)
 • Heterohalkalı Bileşikler Laboratuvarı
 • Anorganik Malzemeler Sentez ve Araştırma Laboratuvarı
 • Heterosiklik Bileşikler Sentez Laboratuvarı
 • Amfifilik Heterosiklik Bileşikler Laboratuvarı
 • Fosfazenler Kimyası Araştırma Laboratuvarı
 • Sentetik Karbon Allotropları (SCA) Laboratuvarı
 • İleri Malzemeler Sentez ve Araştırma Laboratuvarı
 • Tetrapirol Kimyası Laboratuvarı
 • Tetrapirolik Molekuler ve Nano Malzemeler Laboratuvarı
 • Elektrokimya ve Sensör Araştırma Laboratuvarı
 • Fotoelektrokimya Araştırma Laboratuvarı
 • Makromolekuler Malzemeler Araştırma Laboratuvarı
 • Biyoanorganik ve Kompleks Sentez Laboratuvarı
 • Biyokimya Laboratuvarları
 • Fotodinamik Terapi Laboratuvarı
 •  
-->