ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Savunma Tezli Yüksek Lisans Programı


KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Savunma Tezli Yüksek Lisans Programı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Senatosu’nun 03.08.2017 tarih ve 2017/8 no’ lu oturumunda alınan karar ile Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’ na bağlı olarak 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’ndan itibaren açılmıştır.

Bu Program disiplinler arası bir kimlik taşıyacak olup; Moleküler Biyoloji ve Genetik (enfeksiyon ajanları, immünoloji, radyobiyoloji, epidemiyoloji ve mikroorganizma genomları), Kimya (Laboratuvar Teknikleri, Polimerik Algılayıcı Malzemeler, Elektrokimyasal), Fizik (Katıhal Fiziği, Yarı İletken ve Sensör Teknolojileri, Sağlık Fiziği), Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Algılayıcı malzemeler, seramik malzemeler) ve Nanoteknoloji (mikro fabrikasyon teknikleri) Anabilim dalları ile çok yakın işbirliği içinde olacaktır.

Programın çalışma alanları:

  1. Biyosavunma,
  2. Kimyasal Savunma,
  3. Radyolojik Savunma ve
  4. Nükleer Savunma
-->