ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Dil Kursları


Üniversitemize kayıt yaptıran her düzeyden öğrenci (eşdeğer bir dil belgesi olan lisansüstü öğrencileri dışında) İngilizce Yeterlik Sınavına tabi tutulur. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler, bölüm derslerini almaya başlar. Sınavdan başarısız olanlar ise GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından koordine edilen zorunlu Yabancı Dil Hazırlık derslerini alır. Bu öğrenciler ancak hazırlık sınıfını başarıyla bitirdikten veya yıl içinde tekrar düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olduktan sonra bölümlerindeki dersleri almaya başlar.

Erasmus+ Programı kapsamında gelen öğrenciler için Türkçe diline giriş niteliğinde Temel Türkçe I ve II dersleri açılmaktadır. Kurslar Türk Dili Bölümü tarafından verilmekte, öğrencilerin ders kitapları GTÜ Erasmus Ofisi tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir.

-->