ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) ile birlikte profesyonel ve etik davranma yetisi kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-->