ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 651 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sayısal Tümleşik Devre Tasarımı
Ders kodu: ELM 651
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Engin AFACAN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Elektronik Mühendisleri için sayısal tümleşik devrelerin analizi ve tasarımında yararlanılabilecek kavramlar bu derste öğretilecektir. Ardışık mantık öğeleri, zamanlama ve ara bağlantı ile ilgili problemler, aritmetik blokların ve bellek yapılarının tasarımı dersin konuları arasındadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Öğrencilerin ardışık mantık öğeleri ile zamanlama ve ara bağlantı konuları hakkında bilgi edinmesi.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Elektronik Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Orjinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  3. Karmaşık problemler için yaklaşımlar tanımlayıp farklı disiplinlerden gruplara liderlik etmek
  4. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  8. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Öğrencilerin aritmetik yapı bloklarının tasarımı konusunda bilgiye erişmesi.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Elektronik Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Orjinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  7. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  8. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Öğrenciler bellek dizilerinin yapısı konusunda bilgi edinirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Elektronik Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Orjinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  7. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sayısal Entegre Devreler Teknolojisine Giriş ve Önemli Konuların Tekrarı
2. hafta: Ardışık Mantık Devreleri: Statik latch ve register elemanları
3. hafta: Ardışık Mantık Devreleri: Dinamik latch ve register elemanları
4. hafta: Ardışık Mantık Devreleri: Diğer konular
5. hafta: Gerçekleme Stratejileri
6. hafta: Ara bağlantı teknikleri
7. hafta: Arasınav
8. hafta: Zamanlama ile ilgili konular
9. hafta: Aritmetik Yapı Blokları: Toplayıcı
10. hafta: Aritmetik Yapı Blokları: Çarpıcı
11. hafta: Aritmetik Yapı Blokları: Kaydırıcı ve diğer bloklar
12. hafta: Bellek ve Dizi Yapıları: Bellek Çekirdeği
13. hafta: Bellek ve Dizi Yapıları: Çevre Birimler
14. hafta: Bellek ve Dizi Yapıları: Diğer Konular
15. hafta*: Konuların Tekrarı / Proje Sunumları
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Jan M Rabaey, Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, Prentice Hall 2nd Edition, 2003
Önerilen kaynaklar: David Hodges, Horace Jackson, Resve Saleh, Analysis and Design of Digital Integrated Circuits, Third Edition, McGraw Hill
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 4, 7, 10, 13 48
Dönem içi diğer çalışmalar: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 24
Proje: 0
Ödev: 11, 12, 13, 14 16
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 12
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 7
Ödev: 5 14
Dönem projesi: 10 1
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 1 4
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->