ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 515 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mühendisler için Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi I
Ders kodu: ELM 515
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ali ALKUMRU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilerin kompleks değişkenli fonksiyonların temel özelliklerini anlamalarını ve kompleks düzlemde integrasyon tekniklerini bilmelerini sağlamak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kompleks sayılar ve kompleks düzlemi tanımlamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Çok değerli fonksiyonları ve regüler fonksiyonları tanımlamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Kompleks düzlemde integrasyon tekniklerini mühendislik problemlerine uygulamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  4. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  5. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  7. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  8. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  9. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  10. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Kompleks Sayılar, kompleks düzlem, kompleks düzlemde metrik ve limit kavramları.
2. hafta: Kompleks Düzlemde Bölgeler, Riemann Yüzeyi Kavramı, Kuvvet fonksiyonu ve tersi.
3. hafta: Üstel fonksiyon ve logaritma
4. hafta: Trigonometrik fonksiyonlar ve tersleri, dallanma noktalarının mertebesi.
5. hafta: Kompleks düzlemde süreklilik kavramı, bir fonksiyonun türevi, regüler fonksiyonlar ve Cauchy-Riemann Denklemleri.
6. hafta: Reel ve sanal kısımların harmonikliği, türevin geometrik anlamı (Konform Dönüşüm)
7. hafta: Kompleks değişkenli bir fonksiyonun bir eğri üzerindeki integrali, integralin yola bağlı olmaması için koşullar, Cauchy teoremi.
8. hafta: İntegral hesabın temel formülü, düzgün yakınsak bir serinin integrali, bazı integrallerin limitleri - Jordan teoremi.
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Sonlu -sonsuz bölgeler için Cauchy formülü, rezidü kavramı ve bazı integrallerin hesabı.
11. hafta: Kaldırılabilen türden tekillikler, Liouville teoremi, sınırlı harmonik fonksiyonlar.
12. hafta: Maksimum mutlak değer ilkesi, ortalama değer teoremi.
13. hafta: Düzgün yakınsak seriler ve Weierstrass teoremi. Ayrık tekil noktalar ve fonksiyonların sınıflandırılması.
14. hafta: Taylor ve Laurent serileri.
15. hafta*: ---
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi
Mithat İdemen, İTÜ Vakfı Yayınları, 2. Baskı.
Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi Çözümlü Problemleri
Gökhan Uzgören ve Gökhan Çınar İTÜ Vakfı Yayınları
Önerilen kaynaklar: Complex variables and applications, James Ward Brown, Ruel V. Churchill, Mc. Graw-Hill Company,6th Edition
Complex Analysis, Lars V. Ahlfors, Mc. Graw-Hill Company, 3rd Edition
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 5,10,15 10
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 4 8
Ödev: 4 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->