ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 626 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanokompozit Membran Teknolojileri
Ders kodu: NANO 626
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Sadiye VELİOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2019-2020, Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı, nanokompozit membran teknolojilerine giriş ve temel bakış açısı ve uygulama alanlarına yönelik geniş bir perspektif sunmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Membran teknolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilir, nanokompozit membran prosesleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olduğunu gösterebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Dünyadaki ve ülkemizdeki nano alanında yapılan endüstriyel çalışmaları yakından takip edebilmek
  3. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Tez çalışmaları için gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  7. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Nanokompozit membran hazırlama/üretimi ve karakterizasyonu konularında bilgi sahibi olduğunu gösterebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  2. Nanoteknoloji odaklı çözümlerin ve ürünlerin ticarileştirilmesi süreçlerini yönetebilmek,
  3. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Tez çalışmaları için gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  7. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Nanomalzemelerin kimyasal özellikleri ile ayırma performansları arasındaki ilişkiyi analiz edebilir ve farklı membran uygulamaları için nanomalzemelerin sınırlamalarını ayırdedebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nanoteknoloji odaklı çözümlerin ve ürünlerin ticarileştirilmesi süreçlerini yönetebilmek,
  4. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak
  9. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş: Dersin Orgaizasyonu. “Membran Teknolojisi”nin Tarihi Gelişimi.
2. hafta: Membranlarda Taşınım Teorisi ve Membran Üretim Teknikleri
3. hafta: Membran Modülleri, Farklı Membran Uygulamaları için Malzemeler.
Nanokompozit Membranların Gerekliliği. Ödev #1
4. hafta: Nanokompozit Membranların Sentezi. Proje konusunun belirlenmesi.
5. hafta: Nanokompozit Membranların Karakterizasyonu.
6. hafta: Su Arıtımında Nanokompozit Membranların Yeri. Ödev #2
7. hafta: Su Arıtımında Nanokompozit Membranların Yeri.
“Nanokompozit membran esaslı su arıtma” konulu bilimsel yayının incelenmesi.
8. hafta: Biyomedikal Uygulamalarda Nanokompozit Membranların Yeri
9. hafta: Ara Sınav!!!
10. hafta: Gaz Ayırmada Nanokompozit Membranların Yeri. Ödev #3
11. hafta: Gaz Ayırmada Nanokompozit Membranların Yeri.
"Nanokompozit membran esaslı gaz ayırma” konulu bilimsel yayının incelenmesi.
12. hafta: Nanokompozit Membran Üretimindeki Zorluklar/Sınırlar
13. hafta: Sağlık, Çevre, Güvenlik ve Sosyal Sonuçları. Ödev #4.
14. hafta: Dönem projelerinin sunumu!!!
15. hafta*: Dersin genel değerlendirmesi
16. hafta*: Final Sınavı!!!
Ders kitapları ve materyaller: P. K. Tewari, Nanocomposite Membrane Technology: Fundamentals and Applications, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016.
Önerilen kaynaklar: 1) Y. Yampolskii, In. Pinnau, B. Freeman, Materials Science of Membranes for Gas and Vapor Separation, John Wiley & Sons Ltd., 2006.
2) R. W. Baker, Membrane Technology and Applications, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Ltd., 2004.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 20
Ödev: 3, 6, 10, 13 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 4
Dönem projesi: 4 10
Dönem projesi sunumu: 6 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->