ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 627 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Polimer Nanokompozitler
Ders kodu: NANO 627
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Nuray KIZILDAĞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2019, Spring, Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, polimerler ve nanopartiküller hakkında temel bilgiler verilmesi, polimer nanokompozitlerin üretim yöntemleri, karakterizasyon teknikleri ve uygulama alanlarının açıklanması, polimer nanokompozitlerin çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri, çevre dostu polimer nanokompozitler, polimer nanokompozitlerin yaşam döngüsü analizleri, polimer nanokompozitler ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi verilmesidir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Polimer nanokompozitlerin üretiminde kullanılan polimerler hakkında bilgi sahibi olurlar, termoplastik ve termoset polimerlerin avantaj ve dezavantajlarını anlatabilirler ve kullanım yerine uygun polimer önerebilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  3. Tez çalışmaları için gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  4. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Polimer nanokompozitlerin üretiminde kullanılan nanopartiküller hakkında bilgi sahibi olurlar, istenen özelliğin geliştirilmesinde hangi nanopartikül/nanopartiküllerin kullanılabileceği ile ilgili fikir yürütebilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  2. Geliştirme (ÜrGe) ve Araştırma-Geliştirme (ArGe) süreçlerinde aktif rol alabilmek
  3. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Nanopartiküllere uygulanan yüzey modifikasyon işlemlerini öğrenirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 4. Farklı nanopartikül dispersiyonu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 5. Polimer nanokompozitlerin üretim yöntemlerini öğrenirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 6. Polimer nanokompozitlerin özellikleri ve polimer nanokompozitlere uygulanan karakterizasyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 7. Polimer nanokompozitlerin potansiyel uygulama alanları ve ticari uygulamaları hakkında bilgi sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 8. Çevre dostu polimer nanokompozitler hakkında bilgi sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 9. Polimer nanokompozitlerin yaşam döngüsü analizleri konusunda bilgi sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 10. Polimer nanokompozitlerin çevre sağlığı ve insan sağlığı üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 11. ? Polimer nanokompozitler ile ilgili güncel gelişmeler hakkında fikir sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Polimer nanokompozitler
2. hafta: Polimerler hakkında temel bilgiler: Termoplastik polimerler, termoset polimerler ve elastomerler
3. hafta: Nanoteknoloji ve nanopartiküller
4. hafta: Nanopartiküllere uygulanan yüzey modifikasyon işlemleri ve polimer-nanopartikül arayüzü
5. hafta: Polimer nanokompozitlerin üretim yöntemleri
6. hafta: Polimer nanokompozitlerin üretim yöntemleri
7. hafta: Polimer nanokompozitlerin yapısal özellikleri ve karakterizasyon teknikleri
8. hafta: Vize sınavı
9. hafta: Polimer nanokompozitlerin fonksiyonel özellikleri ve karakterizasyon teknikleri
10. hafta: Polimer nanokompozitlerin uygulama alanları
11. hafta: Polimer nanokompozitler: Çevre sağlığı, insan sağlığı ve güvenlik
12. hafta: Çevre dostu polimer nanokompozitler
13. hafta: Polimer nanokompozitlerin yaşam döngüsü analizi
14. hafta: Nanokompozitler: Mevcut durum, trendler ve gelecek
15. hafta*: Dönem projesi sunumları
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları, bilimsel makaleler ve “Önerilen kaynaklar” kısmında belirtilen kitaplar
Önerilen kaynaklar: Polymer Nanocomposites: Handbook, Gupta R.K., Kennel E., Kim K.J. (eds.), CRC Press, 2010.

Characterization Techniques for Polymer Nanocomposites, Mittal V. (ed.), Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2012.

Advances in polymer nanocomposites: Types and applications, Gao F. (ed.), Woodhead Publishing, 2012.

Interface/Interphase in Polymer Nanocomposites, Netravali A. N., Mittal K.L. (eds.), Scrivener Publishing LLC, 2017.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 4-15 20
Ödev: 2-7 10
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 6
Dönem projesi: 4 12
Dönem projesi sunumu: 1 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->